Üye Ülkelerin AB Genişleme Politikasındaki Rolü: Doğuya Genişlemesi ve Türkiye’nin Katılım Süreci

Giriş

Avrupa Birliği (AB)’nin doğu genişlemesi [1] AB için, hem içerdiği ülke sayısı hem de AB’ye üye ülkelerle yeni üyeler arasındaki siyasi, sosyal ve ekonomik farklılıklar açısından en zorlayıcı genişleme olmuştur. AB tarihinde ilk kez Mayıs 2004’te sekizi Orta ve Doğu Avrupa ülkesi olmak üzere, Kıbrıs ve Malta ile birlikte on aday ülkeyi aynı anda kabul etmiştir. 1 Ocak 2007’de Bulgaristan ve RomanyaAB üyesi olmuş, onları 1 Temmuz 2013’te AB ile müzakerelere Türkiye ile aynı tarihte (3 Ekim 2005) başlayan Hırvatistan izlemiştir. Türkiye, AB müktesebatından henüz sadece bir başlığı geçici olarak kapatabilmiştir.

devamı için tıklayınız


Yorumlar

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.