MINOLTA DIGITAL CAMERA

ZİYA ÖNİŞ

Prof. Dr. Ziya Öniş Koç Üniversitesi’nde uluslararası politik ekonomi profesörü ve Küreselleşme ve Demokratik Yönetişim Merkezi (GLODEM) başkanıdır. Lisans ve lisansüstü eğitimlerini London School of Economics’te, doktora çalışmalarını ise Manchester Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Öniş’in son dönem çalışma alanları küreselleşmenin politik ekonomisi, krizler ve kriz sonrası dönüşümler, Türkiye’nin Avrupalılaşması ve demokratikleşmesi ve Türk dış politikasında yeni yönelimlerdir.