thomas diez

THOMAS DIEZ

Prof. Dr. Thomas Diez Tubingen Üniversitesi Siyaset Bilimi Enstitüsü’nde uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi profesörüdür. 2005 ile 2008 yılları arası Birmingham Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi Bölümü başkanlığı görevini yürüttü. Diez doktorasını Mannheim Üniversitesi’nden aldı. Kopenhag Barış Araştırmaları Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı ve burada Barry Buzan ve Ole Waever ile çalıştı. Uluslararası İlişkiler teorisi, Avrupa entegrasyonu ve çatışma dönüşümü üzerine çalışmalar yapan Diez, Avrupa Birliği’nin normatif gücü üzerine yapılan çalışmalara katkılarıyla biliniyor.