David Logan

SIR DAVID LOGAN

Sir David Logan 1997 ile 2001 yılları arasında Birleşik Krallık’ın Türkiye büyükelçisi olarak görev yapmıştır ayrıca 1965 ile 1969 yılları arasında da büyükelçilikte çalışmıştır. Diplomatlık kariyerinin büyük bölümünde doğu-batı ilişkileri ve savunma politikalarında uzmanlaşmıştır.  Birleşik Krallık’ın Moskova, Washington Büyükelçilikleri’nde büyükelçi yardımcılığı görevini yürütmüştür. İngiliz Dış İşleri Bakanlığı’nda, bir dönem de İngiltere’nin Orta ve Doğu Avrupa işleri ile Savunma Politikası’ndan sorumlu müsteşar yardımcısı olarak çalışmıştır. 2002 ile 2007 yılları arasında ise Birmingham Universitesi’nin Güvenlik ve Diplomasi Çalışmaları Merkezi’nde Savunma Politikaları Direktörlüğü görevini yürütmüştür, aynı zamanda da bu üniversitede fahri profesörlük yapmıştır. Sir Logan, halihazırda Ankara’daki British Institute kurumunun kürsü başkanlığını yapmaktadır.