akcomak

SEMİH AKÇOMAK

Dr. Semih Akçomak lisans ve lisansüstü çalışmalarını Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamladı. Sosyal sermayenin ekonomik ve siyasi sonuçlara olan etkisini incelediği tezi ile Maastricht Üniversitesi’nden doktora derecesi elde etti. Hali Hazırda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmalarında araştırmalarına devam etmektedir.