Roland Robertson

ROLAND ROBERTSON

Prof. Dr. Roland Robertson Pittsburgh Üniversitesi, Aberdeen Üniversitesi’nde Emeritus professor ve de Tsinghua Üniversitesi’nde konuk emeritus profesördür. Din, toplumsal ve kültürel katmanlaştırma üzerine pek çok makalesi ve kitap bölümleri yayınlanmıştır. Güncel çalışmaları, globallik ve küresellik, küresel ve kozmolojik çalışmalar arasındaki ilişki, musevi-karşıtlığı, sosyoloji ve medeniyet kavramı; dünya düzeni ve de milletlerin ve devletlerin değişen doğası üzerine yoğunlaşmıştır.