dönmez

PINAR DÖNMEZ

Dr. Pınar Dönmez yükseklisans ve doktora derecelerini Warwick Üniversitesi Siyasal ve Uluslararası Çalışmalar bölümünden elde etti. Doktora tezinde 2001 sonrası Türkiye’de iktisadi politika yapımının siyasallaşmasının sosyal ve politik etkilerini inceledi. Central European Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak çalışmaktadır.