Pinar1 (1)

PINAR BEDİRHANOĞLU

Doç. Dr. Pınar Bedirhanoğlu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görev yapmaktadır. Doktorasını İngiltere’deki Sussex Üniversitesi’nin Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden almıştır. Kendisi şu ana kadar Rusya’nın kapitalist transformasyon politikası; Türkiye’de yolsuzluk ve yolsuzlukla mücadelenin politik ekonomisi, devletin yeniden yapılandırılması, devlet-sermaye ilişkileri ve özelleştirme; finansallaşma ve 2008 krizi ile ilgili İngilizce ve Türkçe dillerinde yayınlar yapmıştır ve yazıları Almanca ve Fransızcaya çevrilmiştir. Doç. Dr. Bedirhanoğlu son olarak yeni araştırma alanı devletlerin güvenlik birimlerinin neoliberal dönüşümü ile ilgilenmektedir.