RT_Ömer Tekdemir_Foto

ÖMER TEKDEMİR

Dr. Ömer Tekdemir Coventry Üniversitesi Centre for Trust, Peace and Social Relations’da (Güven, Barış ve Sosyal İlişkiler Merkezi) ziyaretçi olarak araştırma görevlisidir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktorasını School of Government and International Affairs and Ustinov College, Durham Üniversitesi’nde aldıktan sonra ziyaretçi olarak Durham Business School, Durham Üniversitesi’nin Ekonomi Politik bölümünde çalışmıştır. Ayrıca, kendisi Centre for the Study of Democracy, Westminster Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Çağdaş Siyasi Teori bölümünde masterını tamamlamıştır. Araştırma alanları AB, Orta Doğu ve Türkiye’de uluslarası ilişkiler teorisi, ekonomi politik, siyaset teorisi, kritik yaklaşım, söylem analizi, demokrasi, populism, kimlik, vatandaşlık, çatışma ve barış çalışmalarını kapsamaktadır. Kendisi şu anda The Political Economy of Kurdish Political Identity isimli kitabı üzerinde çalışmaktadır.