neyir zerey

Neyir Zerey

PhD, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Yayın Görevlisi