Konuralp Pamukcu

KONURALP PAMUKÇU

Prof. Dr. Konuralp Pamukçu Uluslararası İlişkiler alanında doktora derecesine sahiptir. Yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi ve Texas Üniversitesi’nden almıştır. 2006’dan bu yana University of Phoenix-Chicago’da İşletme Okulu kürsüsü olarak görev yapan Pamukçu’nun araştırma alanları arasında Uluslararası Ekonomi Politik, Çevre Ekonomi ve Siyaseti çalışmaları, sınırlar ötesi su anlaşmazlıkları ile İklim Değişikliği vardır. Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD)’nde çalışırken diğer projelerin yanında Avrupa Birliği tarafından desteklenen toplum geliştirme projelerini yönetmiştir. Su kaynaklarının verimli kullanımı, suyun özelleştirilmesi ve ticareti, uluslararası iklim değişikliği pazarlıkları ile şehirlerin iklim değişikliği değişim planlarıyla ilgili yayınları mevcuttur.