RT_Karabekir Akkoyunlu_Photo_2015

KARABEKİR AKKOYUNLU

Yrd. Doç. Dr. Karabekir Akkoyunlu, Avusturya Graz Üniversitesi, Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Merkezinde Modern Türkiye alanında çalışmaktadır. London School of Economics and Political Science (LSE)’de karşılaştırmalı siyaset alanında Türkiye ve İran’daki siyasi ve kurumsal değişimler üzerine odaklanan doktorasını tamamlamıştır. Lisans derecesini Brown Üniversitesinde Tarih ve Uluslararası İlişkiler alanında almış, sonrasında Cambridge Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında M.Phil tamamlamıştır. İsfahan Üniversitesinde Farsça eğitimi almış ve LSE’de Orta Doğu siyaseti ve demokrasi ve demokratikleşme teorileri alanlarında dersler vermiştir. 2011 ve 2012 yılları arasında Oxford Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Merkezinde (SEESOX) araştırma görevlisi olarak görev almıştır. Akkoyunlu, Türk siyaseti, toplumu ve dış ilişkileri konusunda pek çok yayın yapmıştır ve Open Democracy, Al Monitor, Oxford Analytica ve CNN International gibi kurumlar için pek çok yazı yazmıştır.