lhan Uzgel

İLHAN UZGEL

Prof. Dr. İlhan Uzgel, Uludağ Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdikten sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden yüksek lisans derecesini aldı. 1993’te London School of Economics’te doktora teziyle ilgili araştırmalarda bulundu. Jean Monnet bursuyla gittiği Cambridge Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden M. Phil Derecesi alan İlhan Uzgel, 1997’de SBF’de doktora çalışmasını tamamladı. Türkiye Bilimler Akademisi bursuyla American, Fullbright bursuyla da Georgetown üniversitelerinde doktora sonrası araştırmalar yürüttü. Akademik hayata 1988 yılında araştırma görevlisi olarak SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde başlayan Uzgel, halen profesör olarak görev yaptığı aynı fakültede Uluslararası İlişkiler Kuramları, Balkanlar, ABD Dış Politikası ve Türk Dış Politikası üzerine ders ve seminerler vermektedir.