ibrahim-sirkeci

İBRAHİM SİRKECİ

Prof. Dr. İbrahim Sirkeci 2005 yılından bu yana Londra Regent’s Universitesi’nde Ulusötesi Çalışmalar ve Pazarlama Profesörü olarak çalışmaktadır. Sirkeci aynı zamanda Regent’s Ulusötesi Araştırmalar Merkezi’nin direktörlüğünü yapmaktadır. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu olan İbrahim Sirkeci, doktorasını 2002 yılında Sheffield Üniversitesi’nde Coğrafya bölümünde tamamladı. Regent’s Üniversitesi’ne katılmadan önce Bristol Üniversitesi, Vatandaşlık ve Etnisite Çalışmaları Merkezinde çalıştı. Araştırmaları Dünya Bankası, Avrupa Birliği, ve çeşitli kamu kurumları tarafından desteklenen Prof Sirkeci  etnik çatışma, azınlıklar, göç, transnasyonal ilişkiler, işçi dövizleri, segmentasyon, segregasyon ve transnasyonal pazarlama konularında çalışmaktadır. Migration Letters, Transnational Marketing Journal ve ‘Kurdish Studies’ dergilerinin kurucu ve yönetici editörüdür.