Huricihan Islamoglu

HURİCİHAN İSLAMOĞLU

Prof. Dr. Huricihan İslamoğlu halen Boğaziçi Üniversitesi’nde İktisat Tarihi alanında Emeritus Profesördür. Kendisi 2008 yılından itibaren California Berkeley Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Prof. Huri İslamoğlu 2013 yılında ise Avrupa Üniversitesi Enstitüsü’nde Fernand Braudel Akademi Üyesi olarak görev yapacaktır. Ekonomik tarih alanında doktora derecesini Wisconsin Üniversitesi’nden almıştır. İslamoğlu karşılaştırmalı iktisat tarihi ve siyasal iktisat, hukuk tarihi, tarım tarihi, tarım ve küreselleşme, küresel hukuk ve yönetişim alanlarında yayınlar yapmış ve bu alanlarda dersler vermiştir.