hifzi deveci

HIFZI DEVECİ

Hıfzı Deveci Uludağ Üniversitesi İİBF’den Lisans, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünden (TODAİE) Yüksek Lisans derecesi aldı. Bayındırlık ve İskân Bakanlığında müfettişlik, başmüfettişlik, müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2001- 2007 arasında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği yaptı. 2007 yılının son aylarında kendi isteğiyle bu görevinden emekliye ayrıldı. Halen Serbest Danışman, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi. Aynı zamanda önemli kitapların yazarı olan Hıfzı Deveci’nin son kitabı 2012 yılında yayınlanmıştır: “Bir Avuç Hayat Tozu-Bir Tutam Devlet Gölgesi.