Ersin Kalaycioglu-1

ERSİN KALAYCIOĞLU

Profesör Ersin Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinde tam zamanlı Profesör olarak çalışmaktadır. Siyasi temsil ve katılım alanında uzmanlaşmıştır. Doktora derecesini 1977’de Iowa Üniversitesi Siyaset Bilimi alanında tamamlamıştır. Lisans derecesini ise 1973’de İstanbul Üniversitesinden almıştır. Kalaycıoğlu, 1973’den 1984’e kadar İstanbul Üniversitesinde görev yapmıştır. Daha sonra, 1984’den 2002’ye kadar Boğaziçi Üniversitesinde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde Müdür Yardımcılığı yapmıştır. 1995-1997 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı, 1997-2001 yılları arasında ise Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Sabancı Üniversitesinde çalışmadan önce, 2004-2007 arasında Işık Üniversitesi Rektörlüğünü üstlenmiştir. Pek çok araştırmada çalışmış ve bu araştırmaların sonuçlarını rapor, bilimsel bildiri, kitap ve bilimsel makaleler olarak yayımlamıştır. Yazdığı ve derlediği Karşılaştırmalı Siyasal Katılma, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Türk Siyasal Hayatı (derleme), Çağdaş Siyasal Bilim (ders kitabı), Türkiye’de Siyaset (derleme) gibi Türkçe; Turkey: Political, Social and Economic Challenges in the 1990s (derleme), Turkish Dynamics: A Bridge Across Troubled Lands, Turkish Democracy Today: Elections, Protest and Stability in an Islamic Society , The Rising Tide of Conservatism in Turkey gibi İngilizce dilinde kitapları bulunmaktadır. Bunların yanında, Siyasi İlimler Türk Derneği (SITD), Bilim Akademisi ve İstanbul Politika Merkezinde (IPC) yönetim kurulu üyesi, Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD) üyesi, Türk Demokrasi Vakfı (TDV) kurucu üyesi, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) kurucu mütevelli heyeti üyesidir.