zurger2-330x390

ERIK JAN ZÜRCHER

Profesör Erik Jan Zürcher doktora derecesini 1984 yılında Leiden Üniversitesi’nden almıştır. Nijmegen ve Amsterdam Üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmış ve iki ayrı dönemde (1990-1999 arası kıdemli araştırma görevlisi ve 2008-2012 arası genel direktör olarak) International Institute of Social History’de görev almıştır. 1997’den bu yana Leiden Üniversitesi’nde Türkiye çalışmaları profesörü olarak görev alan Erik Jan Zürcher, 2008’den beri Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences üyesi ve 2013’ten bu yana da Stockholm Üniversitesi’nde ziyaretçi profesör olarak görev yapmaktadır. Profesör Zürcher çoğu 20. yüz yıl Türkiye’si üzerine onbir kitabın editörlüğünü ya da yazarlığını yapmıştır. Kendisinin kaleme aldığı Turkey A Modern History (Türkiye’nin Modern Tarihi) kitabı sekiz dile çevrilmiş ve yayınlanmıştır.