Elem Eyrice - Photo

ELEM EYRİCE TEPECİKLİOĞLU

Dr. Elem Eyrice Tepeciklioğlu Yaşar Üniversitesi’nde araştırma görevlisidir. Doktora sonrası çalışmalarını Cape Town Üniversitesi Afrika Çalışmaları Merkezi’nde tamamlamıştır. Afrika siyaseti, Türkiye-Afrika ilişkileri, Uluslararası İlişkier eğitimi, Uluslararası İlişkiler ve kolonileşme sonrası teorisi üzerine pek çok makale, kitap bölümü ve konferans sunumu olan Dr. Eyrice Tepeciklioğlu’nun son dönem araştırmaları Güney Afrika özelinde geçiş döneminde (1994-1996 arası) federal prensipler ile uyuşmazlık yönetimi arasındaki ilişkiler üzerinedir.