Ekim Arbatli

EKİM ARBATLI

Dr. Ekim Arbatlı Higher School of Economics (Moskova)’de siyaset bilimi alanında öğretim üyesidir. Aynı alanda yüksek lisans ve doktora derecelerini University of Connecticut’tan alan Arbatlı’nın araştırma alanları arasında Türkiye ve Rusya özelinde siyasi rejimler ve demokratikleşme yer almaktadır. Dr. Arbatlı’nın yayınları  yakın zamanda Communist and Postcommunist Studies ve Conflict Management and Peace Science dergilerinde yer almıştır.