CemBaslevent-photo

CEM BAŞLEVENT

Prof. Dr. Cem Başlevent, 2000 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümüne katıldı. Dr. Başlevent Ekonomi ve Matematik lisans derecesini ABD’deki Franklin & Marshall College’dan, Ekonomi yüksek lisans ve doktora derecelerini ise sırasıyla 1996 ve 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden aldı. Çoğunlukla Türkiye’de işgücü piyasası ve ekonomik oy verme teorisi üzerine World Development, Urban Studies, Social Indicators Research, and Regional Studies gibi önemli dergilerde yayınlanan çok sayıda uygulamalı çalışması bulunmaktadır.