büyükbay

CAN BÜYÜKBAY

Dr. Can Büyükbay Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminden mezun oldu. Bern Üniversitesi’nden yükseklisans derecesini almasının ardından Zürih Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına başladı. 2013’te Türkiye’de Avrupa Birliği karşıtlığı üzerine yazdığı tezi ile derecesini elde etti. Hâlihazırda aynı üniversitede çalışmalarına devam etmektedir.