Caglar Keyder

ÇAĞLAR KEYDER

Prof. Dr. Çağlar Keyder halen Binghamton Üniversitesi, New York Sosyoloji Bölümü ve  Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 1977 yılında doktorasını University of California, Berkeley’den almıştır. Prof. Dr. Ayşe Buğra ile birlikte Sosyal Politika Forumu’nun kurucusudur. Tarihsel sosyoloji, kent sosyolojisi, sosyal politika, Osmanlı-Türkiye tarihi gibi alanlarda Türkçe,  İngilizce birçok kitabı ve başta Journal of European Social Policy, International Journal of Urban and Regional Research, New Left Review, Review, New Perspectives on Turkey, Toplum ve Bilim dergileri olmak üzere makaleleri bulunmaktadır.