RT_Barbara Pusch_Photo (1)

BARBARA PUSCH

Dr. Barbara Pusch Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nde Mercator-IPS Fellow olarak görev yapmaktadır. Viyana Üniversitesinde Sosyoloji, Türkoloji, Felsefe ve Etnoloji okumuştur. Doktora tezini Türkiye’deki Yeşil Hareket üzerine tamamlamış ve doktora sonrası çalışmalarında ise Türkiye’deki Müslüman kadınlar üzerine yoğunlaşmıştır. 1998-2000 yılları arasında Türkiye ve Almanya’da çeşitli uluslararası araştırma projelerine dahil olmuştur. 2000-2001 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitim vermiştir. 2001 yılından 2009 yılına kadar Orient-Institut İstanbul’da Araştırma asistanlığı yapmış ve “Cultural Capital during Migration” (Göç sürecinde Kültürel Sermaye) projesinde yer almıştır. Daha sonrasında, Orient-Institut İstanbul’da Araştırma görevlisi olarak beş yıl boyunca çalışmış ve Viyana Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinde eğitim vermiştir. Çalışmaları Türkiye’ye uluslarası göçün çeşitli yönlerine ve Alman-Türk ulusötesi alanına odaklanmaktadır.