aziz_celik

AZİZ ÇELİK

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEEİ) bölümü öğretim üyesi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi İİBF ÇEEİ bölümünde tamamladı. Doçentlik derecesini sosyal politika alanında aldı.

Çalışma ilişkileri,  sendikacılık,  emek tarihi ve sosyal politika ile ilgili çok sayıda kitap, makale ve yazı yazdı. Yayınlanmış kitaplarından bazıları: Paşabahçe 1966 Gelenek Yaratan Grev (Zafer Aydın ile birlikte) Avrupa Birliği ve Türkiye’de Sosyal Diyalog (Meryem Koray ile birlikte, 2007) and Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık 1946-1967 (2010), AB Sosyal Politikası ve Türkiye (2014), Himmet Fıtrat Piyasa AKP Döneminde Sosyal Politika  (der) (Meryem Koray ile birlikte, 2015).

1985-2009 arasında Kristal-İş Sendikasında sendikal eğitim ve araştırma ve uluslararası ilişkiler uzmanı olarak çalıştı. Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) Mütevelli Heyeti üyesi. BirGün gazetesi ve T24 Bağımsız İnternet Gazetesinde çalışma hayatı üzerine düzenli yazılar yazıyor.

Çalışma ilişkileri, emek tarihi, sendikacılık ve AB ve uluslararası sosyal politika alanlarında çalışıyor. Kocaeli Üniversitesi yanı sıra İstanbul Üniversitesi SBF’de de ders veriyor.