ayse_bugra

AYŞE BUĞRA

Prof. Dr. Ayşe Buğra halen Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde öğretim üyesidir. 1981 yılında doktorasını McGill Üniversitesinden almıştır. Prof. Dr. Çağlar Keyder ile birlikte Sosyal Politika Forumu’nun kurucusudur. Halen Sosyal Politika Forumu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürmektedir. Devlet-iş adamı ilişkileri, sosyal politika ve yoksulluk, Türkiye’nin sosyal politika tarihi, çalışma hayatı ve sendikalar, kadın istihdamı gibi konularda yayınlanmış birçok kitabı ve başta Constellations, Development and Change, Labor Studies Journal, Journal of European Social Policy, South Atlantic Quarterly, International Journal of Urban and Regional Research, International Journal of Middle East Studies, Middle Eastern Studies, New Perspectives on Turkey, Toplum ve Bilim dergileri olmak üzere makaleleri bulunmaktadır.