Abdullatif Sener Resim

ABDÜLLATİF ŞENER

Doç. Dr. Abdüllatif Şener, Eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. Abdüllatif Şener 1954 Yılında Sivas’ta doğdu. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. İçişleri Bakanlığı ile İş ve İşçi Bulma Kurumunda  memur, Maliye Bakanlığında Vergi  Müfettişi olarak çalıştı. 1986 Yılında Maliye Anabilim Dalında doktor, 1990 Yılında doçent oldu. Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 1991-2007 yılları arasında Milletvekili olan Şener, 1996-1997 yıllarında Maliye Bakanlığı, 2002-2007 yılları arasında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı yaptı. 2007 Seçimlerinde kendi isteği ile Milletvekili adayı olmadı, bir yıl sonra da kurucularından olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti’den) istifa etti. 2009 yılında Türkiye Partisi’ni kurdu, Genel Başkanı olduğu bu partiyi 2012 yılında kapattı. Doç. Dr. Şener’in “Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi,” “Sona Doğru Osmanlı” ve “Osmanlı Maliyesinin Şeffaflaşması” adlı üç kitabı vardır. Ayrıca gazeteci Çiğdem Toker tarafından kaleme alınan “Abdüllatif Şener: Adım da Benimle Beraber Büyüdü” adlı bir biyografisi mevcuttur. Şener çok sayıda bilimsel makale ve konferanslarıyla da tanınmaktadır.