Research Turkey dinamik takım arkadaşları arıyor!

Türkiye Politika ve Araştırma Merkezi ( Research Turkey) temel olarak günümüz Türkiye’sine odaklanan, politika analizi ve araştırmalara adanmış bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir kurumdur. Kısa eleştiri yazıları, siyasi, ekonomik ve toplumsal analizler, röportajlar, araştırma raporları ve yorumlardan oluşan geniş bir yelpazeden yayın türlerini paylaşmayı amaçlar. Disiplinler arası eğilimleri takip etmeyi ve hem Türkiye’yi hem de küresel dünyayı farklı bakış açılarından incelemeyi hedefler. Medyadaki farklı perspektifleri homojenleştirme ve karmaşık siyasi ve toplumsal gerçeklikleri basite indirgeme eğilimine karşı, küresel bağlamı içinde Türkiye’nin bütünlüklü ve çok boyutlu bir kavrayışına hizmet edecek bir kuramsal ve siyasi çoğulculuğu öne çıkarır. Research Turkey Londra merkezli bir kuruluş olup aynı zamanda İstanbul, Ankara ve Brüksel’deki ofislerinde faaliyet göstermektedir. Research Turkey tüm içeriğimi hem İngilizce hem de Türkçe olarak yayınlamaktadır.

Research Turkey ayrıca İngiltere’nin önemli üniversiteleri LSE, King’s College London ve SOAS başta olmak üzere Türkiye ve dünyanın diğer önde gelen üniversiteleri ile İngiltere Parlamentosu ve Britanya Akademisi gibi saygın kuruluşlarda akademik toplantılar, politika forumları ve güncel konularda kamuya açık konferanslar düzenlemekte ve çeşitli etkinlikler yapmaktadır.

Research Turkey çalışmaları ve faaliyetlerine şu web adreslerden ulaşabilirsiniz: www.researchturkey.org

İngiltere merkezli kurumumuz için değişik seviye ve görevlerde Londra’da ya da diğer ülkelerde çalışmak üzere dinamik takım arkadaşları arıyoruz. Adaylar çeviri, proje asistanlığı, alan araştırmaları asistanlığı, rapor hazırlama, web sitesinde teknik asistanlık, röportaj ve rapor deşifreleme, ulusal/uluslararası konferans ve aktivitelerde görev alma, finans ve reklam bölümü asistanlığı, akademik dergi asistanlığı gibi bölümlerde görevlendirilecektir. Üniversitelerin ekonomi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iletişim ve eğitim bölümlerinde lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olanlara öncelik verilecektir. Tüm içeriklerini İngilizce ve Türkçe olarak yayınlayan bir merkez olarak iyi düzeyde İngilizce bilen adayları öncelikli olarak tercih edeceğiz.  Ancak sadece Türkçe veya İngilizce dışındaki dillere hâkim olan adayların da yeteneklerine göre çeşitli bölümlerde görevlendirilmek üzere başvuruları kabul edilecektir. Görev almak üzere değerlendirilecekleri pozisyondan bağımsız olarak tüm uygun adayların girişimci ve kurumun ilerlemesi adına inisiyatif almaktan çekinmeyecek kişiler olmaları gerekmektedir.

Adayların özgeçmişlerini (CV) ve neden Research Turkey’nin bir parçası olmak istekleri ile Research Turkey’de ne gibi görevler almak istediklerini anlatan kısa bir ön yazılarını (en fazla 500 kelime) info@researchturkey.org adresine göndermeleri gerekmektedir. Yapılan ön elemenin ardından başarılı bulunan adaylarla irtibata geçilecek ve seçilen adaylar mülakata tabi tutulacaktır.


Yorumlar

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.