Avrupalılaşmanın Türk Sivil Toplumu Üzerindeki Etkilerinin Yeniden Değerlendirilmesi

Arka Plan

Avrupalılaşma literatürü son zamanlarda adaylık sürecinin aday ülkeler üzerindeki etkilerine dair çalışmaları da bünyesine ekledi ve bazı akademisyenler AB’nin üye ülkelerin dışındaki ülkelere etkisinin kavramsallaştırılması yönünde önemli katkılarda bulundular. (Goetz 2005; Grabbe 2001; Schimmelfennig/ Sedelmeier 2005). Ancak bu model ağırlıklı olarak hükümetlerarası ilişkileri öne çıkarıyor ve hedef ülkelerdeki hükümetlerin AB üyeliği için öngörülen Avrupa modeline uyum çabalarını açıklıyor. Bu gözlemler AB üyeliğine aday olan Türkiye için de geçerli. Türkiye-AB ilişkileri gündemi Türkiye’nin Kopenhag Kriterleri’ni yerine getirmekteki makro politik yetersizlikleriyle (Diez et al 2005) meşgul olageldi ve analiz ağırlıklı olarak kurumsal düzeyde kaldı.

devamı için tıklayınız…


Yorumlar

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.