Giriş

Yerel aktivistleri desteklemek için kitlesel medyanın, iletişim teknolojilerinin ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının faydalarını gözlemlemek ve incelemek, bizlere küresel toplumsal hareketler ile bu hareketlerin evrensel  politikalarını gösteren kapsamlı resmi çizmemiz konusunda yardımcı olur. Fikirler  ve ideolojiler gibi, bu hareketlerin oluşturdukları söylemler ve imgeler de her geçen gün daha evrensel hale geldikçe, tüm dünyada insanlar bunların sosyal bağlamlarını uygulamaya ve bireysel politik görüşlerini bu evrensellikler etrafında şekillendirmeye başladı.  Arjun Appadurai (1996) bu hususta, küresel, uluslarötesi ideoloji ve politikaların yerel ifade ve uyarlamalarını anlamak için yaygın mobilizasyonun gelişimiyle birlikte sosyo-politik bağlamı içinde yerel tarihselliği dikkate almamız gerektiğini savunur. Bu noktadan hareketle, tarihsel gelişimi üzerinden Türkiye’deki LGBT hareketini, yerel siyasi yapı karşısındaki mücadelesi ile dünyadaki genişleyen LGBT politikaları ile olan bağları ve paralelliklerini inceleyeceğim. Türkiye’deki LGBT hareketi benimsediği küresel ağların bir sonucu olarak, politikaları, ideolojik dili ve oluşumu itibariyle küresel hareketin yerel bağlamıyla benzerlikler gösterir. Ancak, Türkiye’deki hareketin özgünlüğü özgünlüğü, yerel kültür ve politikalar karşısındaki mücadelelerin düzeyi ile bileşenlerinden ileri gelmektedir. Türkiye toplumu toplumsal kültürünü ve cinselliğe ilişkin normlarını, devlet ideolojisini ve onu çevreleyen politikalarını dikkate almadan, cinsel yönelimin etrafında oluşan aktivizmin oluşumunu tüm açılardan küresel olarak nitelendirmek yanıltıcı olacaktır. Bu nedenle, bu yazıyı önemli ölçüde genişleyen siyasi kimlik grubu ile onun çağdaş Türk siyasetindeki çekişmelerini göstermek için kaleme alıyorum. Bunu yaparken, yerel bağlamda sosyal kültürel baskıya ve LGBT kimliğine karşı devletin düşmanlığına karşı bir tepki olarak LGBT gruplarının oluşumundaki tarihsellik ve mücadeleci politikaların üzerinde durulması ve daha geniş bir görüntüden, LGBT topluluğunun uluslararası mücadelesinin de gösterilmesi önemlidir.

devamını okumak için tıklayınız…


Yorumlar

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.