AB Yapısal Sorunlarını Nasıl Aşar? Etkili bir Modelleme 

Özet

Dünya siyasetinde Avrupa Birliği’ni işleyen bir mekanizma gibi değerlendirmek mümkündür. Bugün karşılaştırmalı olarak oldukça büyük yapısal bir krizle karşı karşıya olan AB için bu iddialı bir başlangıç cümlesi. Ancak AB’nin karşılaştığı ve yapısal duruma gelen sorunları aşma yolunda ciddi adımlar atılmaktadır. Bu adımların yönü AB’nin gelecekteki yönünü belirleyecektir. Dolayısıyla, söz konusu sorunları aşma yolundaki öneriler bu işleyen mekanizmanın var olan dişlilerini değiştirmek veya feshetmek yerine mevcut yapının verimliliğini ve işlerliğini arttırmak olmalıdır. Üç boyutta (siyasa, siyaset ve yönetim biçimi boyutunda) siyasallaşma modeli; siyasi tartışma ve müzakere ortamını toplumun her boyutuna yayarak bireylerin siyasallaşmasını kolaylaştıracaktır. Böylece siyasa alanlarında fikir üretebilen, siyaset ortamında düşüncelerini savunabilen ve yönetim boyutunda alınan kararları meşrulaştıran Avrupa halkının aktifleştirilmesi birbirinin içine geçmiş bu alanlardaki hareketi daimi hale getirecek (bu hareketin detaylı açıklaması makale içinde verilmektedir) ve bu hareket AB’nin yapısal sorunlarını çözme konusundaki anahtarı teşkil edecektir.

ilgili makalenin devamı için tıklayınız…


Yorumlar

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.