Ekonomik Serbestleşme, İç Göç ve Gelir Eşitsizliği:

Türkiye İçin Bir Vaka Çalışması

UTIP- UNIDO, UNIDO Texas Üniversitesi Eşitsizlik Projesi’nin (UTIP) sanayi istatistiklerine dayanan küresel,verisetidir Theilölçümü, sanayi sektöründekiücret eşitsizliğini ölçmek için tasarlanmıştır. Yukarıdaki şekil 1975-2000 seneleri arasında Türkiye ve Meksika için Theil ölçümündeki değişiklikleri göstermektedir.

UTIP- UNIDO, UNIDO Texas Üniversitesi Eşitsizlik Projesi’nin (UTIP) sanayi istatistiklerine dayanan küresel, veri setidir Theil ölçümü, sanayi sektöründeki ücret eşitsizliğini ölçmek için tasarlanmıştır. Yukarıdaki şekil 1975-2000 seneleri arasında Türkiye ve Meksika için Theil ölçümündeki değişiklikleri göstermektedir.

Stolper-Samuelson teorisinin öngördüğünün aksine, iş gücü bakımından zengin, sanayileşen ülkelerdeki gelir eşitsizliği geçmiş on yıllarda azalmamıştır. (Dünya Bankası Gelişme Endeksi). Stolper- Samuelson teorisi, ülkeler birbirleriyle ticarete başladığında üretimin vasıfsız işgücünü yoğunlukla kullanan ürünlere kayması ve vasıfsız işgücüne olan talebin artmasıyla beraber sanayileşmekte olan ülkede gelir eşitsizliğinin azalacağını öne sürmektedir. Bu makale, işgücü piyasasının arz tarafındaki belirleyicileri aydınlatarak işgücü piyasasına yönelik politikaların gelir dağılımındaki eşitsizlik üzerinde doğrudan etkileri olduğunu göstermeyi hedeflemektedir. Türkiye örneğini bir vaka çalışması (case study) temelinde ele almak suretiyle, bu makale serbest ekonomiye geçiş dönemindeki gelir eşitsizliğinin sebepleri üzerine nitel (kalitatif) bir çözümleme sunmaktadır.

devamı için tıklayınız.


Yorumlar

Loading Facebook Comments ...

One thought on “Ekonomik Serbestleşme, İç Göç ve Gelir Eşitsizliği: Türkiye İçin Bir Vaka Çalışması

Leave a Reply

Your email address will not be published.