Katkıda Bulunan Yazarlar

  SEVEN AĞIR

  Dr. Seven Ağır Yale Üniversitesi Ekonomi Tarihi Programı’nda doktora sonrası çalışmalarını tamamlamış ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü kadrosuna katılmıştır. Orta Doğu’da ve özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nda iktisadi kurumların tarihsel gelişimi ile ilgilenmektedir. Ağır, Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları’nda doktora derecesini, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nda Yüksek Lisans derecesini tamamlamıştır. Osmanlı ve İspanya iktisat tarihi üzerine akademik dergilerde yayınlanan makalelerine ek olarak, günümüz siyasal iktisat konularında çeşitli yayın organlarında yazmıştır.

    SEMİH AKÇOMAK

    Dr. Semih Akçomak lisans ve lisansüstü çalışmalarını Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamladı. Sosyal sermayenin ekonomik ve siyasi sonuçlara olan etkisini incelediği tezi ile Maastricht Üniversitesi’nden doktora derecesi elde etti. Hali Hazırda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmalarında araştırmalarına devam etmektedir.

      KARABEKİR AKKOYUNLU

      Yrd. Doç. Dr. Karabekir Akkoyunlu, Avusturya Graz Üniversitesi, Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Merkezinde Modern Türkiye alanında çalışmaktadır. London School of Economics and Political Science (LSE)’de karşılaştırmalı siyaset alanında Türkiye ve İran’daki siyasi ve kurumsal değişimler üzerine odaklanan doktorasını tamamlamıştır. Lisans derecesini Brown Üniversitesinde Tarih ve Uluslararası İlişkiler alanında almış, sonrasında Cambridge Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında M.Phil tamamlamıştır. İsfahan Üniversitesinde Farsça eğitimi almış ve LSE’de Orta Doğu siyaseti ve demokrasi ve demokratikleşme teorileri alanlarında dersler vermiştir. 2011 ve 2012 yılları arasında Oxford Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Merkezinde (SEESOX) araştırma görevlisi olarak görev almıştır. Akkoyunlu, Türk siyaseti, toplumu ve dış ilişkileri konusunda pek çok yayın yapmıştır ve Open Democracy, Al Monitor, Oxford Analytica ve CNN International gibi kurumlar için pek çok yazı yazmıştır.

        ARİF AKTÜRK

        Arif Aktürk, ODTÜ’den Makine Mühendisliği lisans ve City University-London’dan, Sistem Bilimleri’nden MBA Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans derecesini almıştır. Çeşitli enerji şirketlerine mühendis, yönetici, direktör, genel müdür olarak görev almıştır. Türkiye doğalgaz pazarında 23 yıllık tecrübesi vardır. Su anda bir doğalgaz şirketinin genel müdürlüğünü ve iki doğalgaz dağıtım şirketinin yönetim kurulu üyeliğini yapmaktadır. Bir sivil toplum örgütü olan PETFORM’un da yönetim kurulu üyesidir. Türk Dış Politikasının son 10 yılı isimli kitabin enerji bölümünü kaleme almıştır. Çeşitli dergi ve yayınlarda makaleleri yayınlanmaktadır.

          EVREN ALTINKAŞ

          Dr. Evren Altınkaş Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Ardından öncelikle 2000 yılında King’s College, ardından 2003 yılında Dokuz Eylül’den yüksek lisans dereceleri elde etti. Bu derecelerinde çalışma alanı olarak Kıbrıs sorununa odaklandı. Doktora derecesini Türkiye ve Avrupa’da aydın kavramının oluşumu üzerine yazdığı tezi ile 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nden aldı. 2012-2013 yılları arasında Avrasya Üniversitesi’nde ve 2013-2014 yılları arasında Artvin Çoruh Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.  Karadeniz Teknk Üniversitesi’nde 2012-2014 yılları arasında ‘Uluslararası Hukuk’ dersleri verdi. Dr. Altınkaş halihazırda Girne Amerikan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde görev yapmaktadır.

            EKİM ARBATLI

            Dr. Ekim Arbatlı Higher School of Economics (Moskova)’de siyaset bilimi alanında öğretim üyesidir. Aynı alanda yüksek lisans ve doktora derecelerini University of Connecticut’tan alan Arbatlı’nın araştırma alanları arasında Türkiye ve Rusya özelinde siyasi rejimler ve demokratikleşme yer almaktadır. Dr. Arbatlı’nın yayınları  yakın zamanda Communist and Postcommunist Studies ve Conflict Management and Peace Science dergilerinde yer almıştır.

              ONUR BAKINER

              Onur Bakıner Seattle Üniversitesi’nde siyasi bilimler alanında yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Araştırma ve öğretim yaptığı alanlar özellikle Orta Doğu’da ve Latin Amerika’da geçişken adalet, insan hakları ve yargı politikalıdır. Şu sıralar Kolombiya ve Türkiye’deki süregelen iç karışıklıklarda yargı kurum ve kişilerinin rollerini inceleyen bir araştırma projesi üzerinde çalışmaktadır. Geçmişte yaptığı araştırmalar günümüz toplumlarında doğruluk komisyonlarının rolünü inceledi. Bu araştırmalar kapsamında politika yapıcılarla, sivil toplum örgütü üyeleriyle, entelektüellerle, Şili ve Peru’da siyasi şiddet mağdurlarıyla ve yakınlarıyla röportajlar yaptı. Makaleleri International Journal of Transitional Justice, Nationalities Papers ve Memory Studies‘de yayımlandı.

                CEM BAŞLEVENT

                Prof. Dr. Cem Başlevent, 2000 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümüne katıldı. Dr. Başlevent Ekonomi ve Matematik lisans derecesini ABD’deki Franklin & Marshall College’dan, Ekonomi yüksek lisans ve doktora derecelerini ise sırasıyla 1996 ve 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden aldı. Çoğunlukla Türkiye’de işgücü piyasası ve ekonomik oy verme teorisi üzerine World Development, Urban Studies, Social Indicators Research, and Regional Studies gibi önemli dergilerde yayınlanan çok sayıda uygulamalı çalışması bulunmaktadır.

                  NURCAN BAYSAL

                  Nurcan Baysal 1975 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır’da tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Baysal, daha sonra Bilkent Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisansını tamamladı. 1997-2007 yılları arasında UNDP’ye bağlı çalışan Baysal, 2007-2013 yılları arasında Özyeğin Vakfında kalkınma programı sorumlusu olarak çalışmıştır. Nurcan Baysal kalkınma, yoksulluk konularının yanı sıra zorunlu göç, geçmişle yüzleşme gibi Kürt sorununun farklı  boyutlarına ilişkin çalışmalar yapmaktadır. Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün kurucularındandır. Baysal, Kadın İçin Küresel Fon, Kadın Emeği ve İstihdamı Platformu, Acil Destek Fonu, Mezopotamya Vakfı gibi birçok farklı kuruluşun yönetim ya da danışma kurullarında hizmet vermektedir. 2010 yılında Dünya Kadınlar Zirvesi Vakfının yaratıcılık ödülünü almıştır. T24’te ve çeşitli platformlarda yazmaktadır. İlk kitabı “O Gün” Şubat 2014’te İletişim Yayınevi tarafından basılmıştır. Şeyhmus Diken’le birlikte hazırladığı ikinci kitabı “Kürdistan’da Sivil Toplum” 2014 yılı sonunda yayınlanacaktır.

                    PINAR BEDİRHANOĞLU

                    Doç. Dr. Pınar Bedirhanoğlu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görev yapmaktadır. Doktorasını İngiltere’deki Sussex Üniversitesi’nin Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden almıştır. Kendisi şu ana kadar Rusya’nın kapitalist transformasyon politikası; Türkiye’de yolsuzluk ve yolsuzlukla mücadelenin politik ekonomisi, devletin yeniden yapılandırılması, devlet-sermaye ilişkileri ve özelleştirme; finansallaşma ve 2008 krizi ile ilgili İngilizce ve Türkçe dillerinde yayınlar yapmıştır ve yazıları Almanca ve Fransızcaya çevrilmiştir. Doç. Dr. Bedirhanoğlu son olarak yeni araştırma alanı devletlerin güvenlik birimlerinin neoliberal dönüşümü ile ilgilenmektedir.

                      CAN BÜYÜKBAY

                      Dr. Can Büyükbay Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminden mezun oldu. Bern Üniversitesi’nden yükseklisans derecesini almasının ardından Zürih Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına başladı. 2013’te Türkiye’de Avrupa Birliği karşıtlığı üzerine yazdığı tezi ile derecesini elde etti. Hâlihazırda aynı üniversitede çalışmalarına devam etmektedir.

                        HATEM CABBARLI

                        Dr. Hatem Cabbarlı 27 Aralık 1969’da doğdu. Bakü Devlet Üniversitesi uluslararası ilişkiler fakültesinden 1997’de mezun oldu. 2001’de Ankara Üniversitesi SBF’de master, 2008’de Gazi Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. Azerbaycan’da faaliyet gösteren Avrasya Güvenlik ve Strateji Araştırmalar Merkezi Başkanıdır.

                          AZİZ ÇELİK

                          Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEEİ) bölümü öğretim üyesi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi İİBF ÇEEİ bölümünde tamamladı. Doçentlik derecesini sosyal politika alanında aldı.

                          Çalışma ilişkileri,  sendikacılık,  emek tarihi ve sosyal politika ile ilgili çok sayıda kitap, makale ve yazı yazdı. Yayınlanmış kitaplarından bazıları: Paşabahçe 1966 Gelenek Yaratan Grev (Zafer Aydın ile birlikte) Avrupa Birliği ve Türkiye’de Sosyal Diyalog (Meryem Koray ile birlikte, 2007) and Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık 1946-1967 (2010), AB Sosyal Politikası ve Türkiye (2014), Himmet Fıtrat Piyasa AKP Döneminde Sosyal Politika  (der) (Meryem Koray ile birlikte, 2015).

                          1985-2009 arasında Kristal-İş Sendikasında sendikal eğitim ve araştırma ve uluslararası ilişkiler uzmanı olarak çalıştı. Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) Mütevelli Heyeti üyesi. BirGün gazetesi ve T24 Bağımsız İnternet Gazetesinde çalışma hayatı üzerine düzenli yazılar yazıyor.

                          Çalışma ilişkileri, emek tarihi, sendikacılık ve AB ve uluslararası sosyal politika alanlarında çalışıyor. Kocaeli Üniversitesi yanı sıra İstanbul Üniversitesi SBF’de de ders veriyor.

                            ÜNAL ÇEVİKÖZ

                            Ünal Çeviköz, 1952 yılında İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini Kadıköy Maarif Koleji’nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’nin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden 1974, aynı okulun Siyaset Bilimi bölümünden ise 1978 yılında mezun oldu. Aynı yıl Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başlayan Çeviköz, merkez görevini müteakip Moskova Büyükelçiliği’nde ikinci katip, Bregenz Başkonsolosluğu’nda Konsolos olarak görev yaptı.

                            Ankara’da Doğu Dairesi’nde şube müdürü olarak yaptığı görevi tamamladıktan sonra Sofya Büyükelçiliği Müsteşarlığı’na tayin edildi. 1989 yılında Dışişleri Bakanlığı’ndan izinli olarak ayrılarak NATO Uluslararası Yazmanlığı’nda göreve başladı ve önce Ekonomi Direktörlüğü’nde, sonra Siyasi Direktörlük’te çalıştı. 1993 yılında Brüksel Üniversitesi’nden Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans derecesini aldı. 1994 yılında NATO’nun Moskova’daki Enformasyon Bürosu’nu açmakla görevlendirildi. Bunu müteakip NATO-Rusya Kurucu Senedi’ni hazırladı ve 1997 yılında yeniden Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevine döndü. Balkan Dairesi Başkanı ve Kafkasya-Orta Asya Genel Müdür Yardımcısı olarak merkez görevlerini tamamladıktan sonra 2001-2004 yıllarında Türkiye’nin Azerbaycan nezdinde, 2004-2006 yılları arasında da Irak nezdinde Büyükelçisi olarak görev yaptı. 2007-2010 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Müsteşar İkili Siyasi İşler Yardımcısı olarak Ankara’da bulundu. Bu sırada 2009 yılında Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokolleri hazırladı.  2010 yılında Londra’ya Büyükelçi olarak tayin oldu. 2014 yazında bu görevini tamamlayarak Ankara’ya döndü.

                            2013 yılında Uluslararası Denizcilik Örgütü 28. Dönem Genel Kurul Başkanlığı’na seçilen Ünal Çeviköz halen bu görevini sürdürmektedir.

                            Ünal Çeviköz İngilizce, Fransızca, Rusça, Almanca ve İtalyanca bilmektedir.

                              ALESSIA CHIRIATTI

                              Dr. Alessia Chiriatti,  University for Foreigners of Perugia (İtalya)’dan Eylül 2014’te Barış ve Kalkınma için İşbirliği alanında doktora derecesini aldı. Kendisi, yüksek lisans diplomasını da Uluslararası İlişkiler alanında aynı üniversiteden 2011 yılında almıştır. Araştırma alanları arasında: Uluslararası İlişkiler Teorisi, Güvenlik ve Bölgesel Çalışmalar, ve Suriye ve Gürcistan’da Türk Dış Politikası yer almaktadır. Buna paralel olarak İstanbul ve Bursa’da araştırmalar yürütmüştür. Ayrıca bu konular üzerine Rivista di Politica ve Carocci dergilerinde pek çok makale de kaleme almıştır.

                                SEZİN DERECİ

                                Dr. Sezin Dereci Bilgi Üniversitesi Siyaset Bölümünden mezun oldu. 2013 yılında Bremen Üniversitesinden doktora derecesini elde etti. Çalışma alanları Avrupa Birliği genişleme politikaları, AB-Türkiye ilişkileri üzerine yoğunlaşmıştır. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfında proje uzmanı olarak çalışmaktadır.

                                  HIFZI DEVECİ

                                  Hıfzı Deveci Uludağ Üniversitesi İİBF’den Lisans, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünden (TODAİE) Yüksek Lisans derecesi aldı. Bayındırlık ve İskân Bakanlığında müfettişlik, başmüfettişlik, müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2001- 2007 arasında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği yaptı. 2007 yılının son aylarında kendi isteğiyle bu görevinden emekliye ayrıldı. Halen Serbest Danışman, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi. Aynı zamanda önemli kitapların yazarı olan Hıfzı Deveci’nin son kitabı 2012 yılında yayınlanmıştır: “Bir Avuç Hayat Tozu-Bir Tutam Devlet Gölgesi.

                                    ŞAKİR DİNÇŞAHİN

                                    Yrd. Doç. Dr. Şakir Dinçşahin Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası bölümünde öğretim üyeliği görevini sürdürmekte olup, Siyasi Düşünce, Türk Politikası ve Araştırma Metodolojisi derslerini vermektedir. Profesör Dr. Feroz Ahmad’in danışmanlığı altında doktora tezini Türk siyasi düşüncesi üzerine yazmıştır. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi, yüksek lisans eğitimini ise Yeditepe Üniversitesi’nde tamamlamıştır.  Milliyetçilik, etnisite, entellektüel tarih üzerine yazdığı makaleler Nations and Nationalism, Government and Opposition, Communication Studies ve Bilgi ve Bellek dergilerinde yayınlanmıştır / yayınlanacaktır.

                                      JAMES M. DORSEY

                                      James M. Dorsey, S. Rajaratnam School of International Studies of Nanyang Technological University’de kıdemli öğretim görevlisi ve de the Institute of Fan Culture of the University of Wuerzburg’un eş direktörüdür. Dorsey çalışmalarında Orta Doğu ve Kuzey Afrika üzerine yoğunlaşmaktadır. James Dorsey’in akademik ve akademik olmayan dergilerde yayınlanan pek çok çalışması vardır. Orta Doğı, Afrika, Asya, Avrupa ve Latin Amerika’da uzun yıllar The Wall Street Journal, The New York Times ve Financial Times gibi kurumların temsilciliğini yapan Dorsey’in Kuzey Afrika ve Orta Doğu liderlerinin bir çoğu ile yakın ilişkileri vardır. Bir gazeteci olarak daha çok Türkiye’nin Kürt sorunu, İran devrimi, 1979 Lübnan iç savaşı gibi etnik ve dini çatışmalar üzerine çalışmıştır. The Turbulent World of Middle East Soccer ismiyle tanınan blog için yazarlık da yapan James Dorsey, 2003’te Dolf van den Broek ödülünü kazanmış, 1980 ve 1988 yıllarında Pulitzer Ödülü’ne aday gösterilmiş, Avrupa Gazetecilik Ödülleri’nde 2012 yılında, Kurt Schork Ödülü ve Dünya Af Örgütü Uluslararası Medya Ödülleri’nde 2002 yılında ve de yine 2012 yılında Sansür Endeksi Ödülleri’nde final aşamasına kalmıştır.

                                        PINAR DÖNMEZ

                                        Dr. Pınar Dönmez yükseklisans ve doktora derecelerini Warwick Üniversitesi Siyasal ve Uluslararası Çalışmalar bölümünden elde etti. Doktora tezinde 2001 sonrası Türkiye’de iktisadi politika yapımının siyasallaşmasının sosyal ve politik etkilerini inceledi. Central European Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak çalışmaktadır.

                                          MEHMET UĞUR EKİNCİ

                                          Dr. Mehmet Uğur Ekinci lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise aynı üniversitenin Tarih Bölümünde tamamladı. Ardından Londra-SOAS’ta doktora eğitimini tamamladı. Araştırma alanları arasında güncel Balkan politikaları, iç siyaset-uluslararası siyaset bağlantıları, Avrupa siyaseti, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri dış politikası ve siyasi tarihi bulunmaktadır.

                                            NAZMİYE ERDOĞAN

                                            Doç. Dr. Nazmiye Erdoğan Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır ve yöneticilik yapmaktadır. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde tamamladı. 1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı ve doktora çalışmasını aynı bölümde tamamladı. Araştırma görevlisi olmadan önce bir süre peyzaj mimarı olarak görev yapmıştır. Kendisinin araştırma alanı, ekoturizm, sürdürülebilir turizm, doğa koruması, çevre eğitimi gibi alanları kapsamaktadır. Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri, Çevre ve Ekoturizm adlı kitap çalışmalarının yanı sıra, çevre ve turizm konularında çok sayıda çalışmaları bulunmaktadır.

                                              SEDAT ERGİN

                                              Sedat Ergin, 1957 İstanbul doğumlu gazeteci, yazar. Ankara Üniversitesi Siayasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümü mezunudur. Gazetecilik hayatına 1975 yılında başlamıştır. Cumhıriyet Gazetesi Ankara Bürosu’nda 13 yıl dışişleri ve parlamento muhabirliği yapmıştır. Bundan sonra Hürriyet gazetesinde Ankara temilcisi ve köşe yazarı olarak  görev yapan Ergin, 2005 yılında Milliyet Gazetesi Genel Yayın yönetmenliği görevine getirilmiştir ve 4,5 yıl bu görevi icra etmiştir. Milliyet gazetesindeki görevinin ardından Ankara Temsilciliği yaptığı Hürriyet gazetesinde günlük yazılar kaleme almaya devam etti. Sedat Ergin, Ağustos 2014’ten bu yana Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütmektedir.

                                                YAPRAK GÜRSOY

                                                Doç. Dr. Yaprak Gürsoy İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde görev yapmakta ve karşılaştırma politika alanında eğitim vermektedir. Doktorasını Virginia Üniversitesi’nin Siyaset Bölümü’nden almıştır. Araştırmaları Türkiye ve Yunanistan’da siyaset, sivil-asker ilişkileri, rejim değişiklikleri alanlarını içermektedir. Kendisi “Türkiye’de Sivil-Asker İlişkilerinin Dönüşümü” (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013) adlı kitabın yazarıdır ve “Political Science Quarterly”, “Democratization”, “South European Society and Politics”, “Turkish Studies” ve  “Journal of Modern Greek Studies” gibi hakemli dergilerde çok sayıda makalesi yayınlanmıştır.

                                                  RAVEL HOLLAND

                                                  Ravel Holland Avrupa Tarihi alalındaki yüksek lisans derecesini Bilkent Üniversitesi’nden almıştır. Holland aynı üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde eski öğretim üyesidir. Holland’ın araştırma alanları arasında siyaset teorisi, modern Türkiye tarihi, din ve laiklik ile Orta Doğu’da siyaset, sivil toplum ve demokratikleşme yer almaktadır.

                                                    NEHAL ISMAIL

                                                    Nehal Ismail ekonomi alanında lisans ve yüksek lisans derecelerini 2008 ve 2012 yıllarında Kaire Üniversitesi’nden aldı. Yüksek lisans tezi için yeşil kümelerin Mısır’ın turizm sektöründeki rekabet kabiliyetini artırmadaki rolü üzerine çalıştı. Halihazırda AECOM’daki Mısır Yerelleştirme İnsiyatifi’nde politika uzmanı olarak çalışan Ismail, 2008 – 2011 yılları arasında Mısır Ulusal Rekabet Konseyi’nde araştırma uzmanı görevini yürütmüştür.

                                                      JOOST JONGERDEN

                                                      Dr. Joost Jongerden doktora çalışmasını sosyal bilimler üzerine tamamlamıştır. Hollanda Wageningen  Üniversitesi’nde Kalkınmanın Sosyolojisi ve Antropolojisi alt bölümünde Yardımcı Doçent olarak çalışmalarını yürütmekte,  ayrıca Japonya Kyoto Üniversitesi’nden Fahri Doçentlik bulundurmaktadır. Mekansal sosyoloji altında siyaset, güç ve mekan arasındaki ilişkiler ile ilgilenmektedir. Şu anda yürütmekte olduğu araştırması alternatif mekanlar üzerine -özellikle otonomi için mücadelenin mekansal boyutları üzerine- yoğunlaşmıştır. Ayrıca,  Kurdish Studies’de (Kürt Çalışmaları) yardımcı editörlük görevini yürütmektedir. Yayınları için https://wu.academia.edu/JoostJongerden  adresini ziyaret ediniz.

                                                        HATiCE KAMER

                                                        Hatice Kamer, Ege Üniversitesi Tarih Bölümü mezunudur. Kendisi şu anda Amerika’nın Sesi Radyosu Kürtçe Servisi Diyarbakır ve Bölge Muhabiridir. Birçok sinema atölyesine katılarak özel bir prodüksiyon şirketi bünyesinde televizyon programları hazırlamış ve sunmuştur. Annemin Pusulası, Beklerken, Ben Hasta Değilim Anne!, Binde Bir belgesellerine yönetmenlik etmiştir.

                                                          AYŞEGÜL KARS KAYNAR

                                                          Ayşegül Kars Kaynar European University of Lefke’de ders vermekte ve Humboldt Universität zu Berlin ve New School for Social Research’de araştırma yapmaktadır. Yüksek lisansını City University of London’da tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Siyaset Bölümü doktorasını almıştır. Bertell Ollman’ın “Alienation: Marx’s Conception of Man in Capitalist Society” ve “Marxism: an Uncommon Introduction” isimli iki önemli kitabını Türkçeye çevirisi ile tanınmaktadır. Birikim, Kampfplatz ve sendika.org’da makaleleri yayınlanmıştır. Bunun yanı sıra kendisi filozofi ve siyaset için radikal bir dergi olan Kampfplatz’ın editöryel kurulunda görev yapmaktadır.

                                                            AYHAN KAYA

                                                            Prof. Dr. Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Siyaset Profesörü ve Avrupa’nın Kültürlerarası Politikaları üzerine Jean Monnet Kürsüsü’dür. Profesör Kaya, Tükiye Avrupa Enstitüsü’nün direktörü ve Bilim Akademisi üyesidir. 2013 yılında Viadrina Avrupa Üniversitesi’nde Aziz Nesin kürsüsü olarak, 2011 yılında da Malmö Üniversitesi’nde Willy Brandt Kürsüsü olarak çalışmış ve eğitim vermiştir. Çalışma alanları arasında Avrupa’daki kimlikler, Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda’daki Avrupalı Türkler, Türkiye’deki Çerkes diasporası ve de milletlerarası modern kimliklerin ortaya çıkışı ve dile getirilişi yer almaktadır. Doktora ve yüksek lisans çalışmalarını İngilitere’nin Warwick Üniversitesi’nde tamamlayan Kaya’nın bazı kitapları: “Europeanization and Tolerance in Turkey” (Londra: Palgrave, 2013); “Islam, Migration and Integration: The Age of Securitization” (Londra: Palgrave, 2009);  “Günümüz Türkiye’sinde İç Göçler. Geri Dönüş mü Entegrasyon mu?” (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayın Evi, ortak yazar olarak), Belgian-Turks, Brussels: King Baudouin Foundation, 2008, Ferhat Kentel ile birlikte), Euro-Turks: A Bridge or a Breach between Turkey and the EU (Brussels: CEPS Publications, 2005, co-written with Ferhat Kentel ile birlikte); ve “Sicher in Kreuzberg: Constructing Diasporas”, (İstanbul: Büke Yayınları, 2000)’dır. Bunların dışında göç, entegrasyon, vatandaşlık ve diasporalar üzerine pek çok kitabın editörlüğünü yapan Profesör Kaya, 2003’te Türk Sosyal Bilimler Derneği Ödülü’nü, 2005’te TÜBA-GEBİP ile Sedat Simavi Araştırma Ödüllerini ve de 2008’de Euroactiv Avrupa Ödülü’nü kazanmıştır.

                                                              MEMET KILIÇ

                                                              Memet Kılıç Ankara Üniversitesi ve Heidelberg Üniversitesi’nde hukuk eğitimi almıştır. Öğrenimi sırasında Heidelberg’deki Marx Planck Enstitüsü’nde akademik asistan olarak çalışmıştır. 2004 ile 2009 yılları arasında Heidelberg Belediye Meclisi üyeliği yapmıştır. Kılıç 2009 yılından bu yana Alman Federal Meclisi’nde Yeşiller Partisi milletvekilliği yapmaktadır.

                                                                AYKUT KİBRİTÇİOĞLU

                                                                Prof. Dr. Aykut Kibritçioğlu (doğ.1962, İstanbul), iktisat alanındaki lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde (1985 ve 1988), doktora öğrenimini ise Almanya’daki Kiel (Christian Albrecht) Üniversitesi’nde (1994) tamamladı. 2005 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nde profesör olarak çalışıyor. Kendisine http://kibritcioglu.com/iktisat/ adresinden ulaşabilirsiniz.

                                                                  PAUL J. KUBICEK

                                                                  Yrd. Doç. Dr. Paul J. Kubicek halen Oakland Üniversitesi’nde siyaset bilimi öğretim üyesidir. Kubicek bu üniversitede aynı zamanda Uluslararası Çalışmalar ve Din Çalışmaları bölümlerinin de başkanlığını yürütmektedir. Paul Kubicek lisans eğitimini Georgetown Üniversitesi’nde 1989’da, yüksek lisans eğitmini Michigan Üniversitesi’nde 1992’de ve de doktora eğitimini 1995te yine Michigan Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Oakland Üniversitesi Araştırma Bursu,  American Councils for International Education Üst Düzey Araştırma Bursu ve Fulbright Bursu dahil olmak üzere pek çok ödül ve bursa layık görülen Kubicek’in çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunmaktadır.

                                                                    JOSE IGREJA MATOS

                                                                    José Igreja Matos is Porto’da yer alan Portekiz Danıştay’ı üyesidir.Ekim 2016’dan bu yana Avrupa Yargıçlar Birliği (EAJ)’nin başkanlığını yürütmektedir. Matos aynı zamanda 2012 yılından beri Uluslararası Yargıçlar Birliği’nin başkan yardımcılığı görevindedir. 1989’dan beri Portekiz yargısında görev yapan Matos Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (1988) üniversitesinde lisans eğitimini tamamlamış Escola de Direito da Universidade do Minho (2008)’da ise yüksek lisans yapmıştır. JULGAR isimli hukuk dergisinin direktörlüğünü yapan Matos pek çok akademik kitap ve makale kaleme almıştır.

                                                                      SEZGİN MERCAN

                                                                      Dr. Sezgin Mercan, Başkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. Çalışma alanları Avrupa Siyasi Tarihi, Avrupa’da Siyasi, Ekonomik, Sosyal ve Askeri Bütünleşme, Bütünleşme Kuramları, AB Ortak Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası, AB Genişlemesi, AB’nin Küresel ve Bölgesel Politikaları, AB’deki Ayrılıkçı Hareketler, AB-Orta Doğu ilişkileri ve Türkiye-AB İlişkileridir. Dr. Mercan lisans çalışmalarını Başkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamıştır.  Başkent Üniversitesi, Avrupa Birliği alanından yüksek lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Çalışmaları’ndan doktora derecelerine sahiptir. Turkish Studies, International Relations and Diplomacy, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Akademik Ortadoğu gibi dergi ve çeşitli kitaplarda makaleleri bulunmaktadır.

                                                                        NİKOS MOUDOUROS

                                                                        Dr. Nikos Moudouros Kıbrıs Üniversitesi’nin Türk ve Orta Doğu Çalışmaları Bölümünden mezun oldu. Londra-SOAS’ta yüksek lisans, Kıbrıs Üniversitesi’nden doktora çalışmalarını tamamlamasının ardından 2008- 2013 yılları arasında Güney Kıbrıs için Türkiye ve Kıbrıslı Türkler konusunda özel danışman olarak çalıştı.  Hâlihazırda Kıbrıs Üniversitesi’nde görev almaktadır.

                                                                          MURAT OKÇU

                                                                          Dr. Murat Okçu lisans, yükseklisans ve doktora çalışmalarını Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. Hali hazırda Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde doçent olarak çalışmalarına devam etmektedir. Çalışma alanları kamu yönetimi kuramı, örgüt kuramları, postmodernizm ve kamu yönetimi gibi konuları kapsamaktadır.

                                                                            ÖZLEM ONARAN

                                                                            Prof. Dr. Özlem Onaran Greenwich Üniversitesi’nde İşgücü ve Kalkınma Politikaları alanında öğretim üyesidir. Ekonomik dağıtım, istihdam, küreselleşme ve ekonomik kriz alanlarında kapsamlı araştırmaları bulunmaktadır. Kitaplarda ve Cambridge Journal of Economics, World Development, Environment and Planning A, Public Choice, Economic Inquiry, European Journal of Industrial Relations, International Review of Applied Economics, Structural Change and Economic Dynamics, Eastern European Economics, and Review of Political Economy gibi hakemli dergilerde yayınlanmış altmıştan fazla makalesi bulunmaktadır.

                                                                              SELCEN ÖNER

                                                                              Yrd. Doç. Dr. Selcen Öner, İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisansını ve Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.  Hâlihazırda Bahçeşehir Üniversitesi Avrupa Birliği İlişkileri bölümünde çalışmaktadır. Çalışma alanları Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri, Avrupalılık kimliği, Türk Dış Politikası konuları üzerinde yoğunlaşmıştır.

                                                                                ONUR ÖYMEN

                                                                                Dr. Onur Öymen, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladıktan sonra aynı fakülteden doktora derecesini aldı. Hazırladığı “Teknolojik Gelişme ve Savunma Politikası” başlıklı doktora tezi Bilgi Yayınları tarafından yayımlandı. Kendisi eski diplomat ve siyasetçidir. Çeşitli ülkelerde Büyükelçilik ve Büyükelçi Müsteşarlığı görevlerini yürütmüştür. Ayrıca eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarıdır. Uzun yıllar boyunca CHP milletvekilliği görev yürüten Öymen, 2003-2010 yılları arasında CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

                                                                                  ŞEMSA ÖZAR

                                                                                  Prof. Dr. Şemsa Özar lisans ve yükselisans derecelerini Bogaziçi Üniversitesinden aldı. Doktora derecesini ise Viyana, Wirtschaftsuniversitaet’te elde etti. Kalkınma ekonomisi, cinsiyet ekonomisi, küreselleşme gibi konularda kapsamlı çalışmaları vardır. 1990 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünde çalışmaktadır.

                                                                                    BEHLÜL ÖZKAN

                                                                                    Yard. Doç. Dr. Behlül Özkan, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisansını, Fletcher School of Law and Diplomacy’de yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.Hâlihazırda Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır. ‘From the Abode of Islam to the Turkish Vatan‘ başlıklı kitabı 2012 yılında Yale University Press tarafından yayınlandı. Dr. Özkan daha önce CNN Türk ve Aljazeera televizyonlarında muhabir olarak da görev almıştır.

                                                                                      BURAK BİLGEHAN ÖZPEK

                                                                                      Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek, Ankara TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin Uluslarası İlişkiler Bölümü’nde çalışmaktadır. Araştırma alanları fiili (de facto) devletleri, çatışma çalışmaları, Orta Doğu ve Türkiye’nin çağdaş siyasetini kapsamaktadır. Kendisi, Journal of International Relations and Development, International Journal, Iran and the Caucasus, Turkish Studies, Israel Affairs and Global Governance gibi dergilerde makaleler yayınlamıştır. Bunun yanı sıra, Doç. Dr. Özpek günlük Taraf Gazetesi’nde düzensiz olarak köşe yazarlığı yapmaktadır.

                                                                                        KONURALP PAMUKÇU

                                                                                        Prof. Dr. Konuralp Pamukçu Uluslararası İlişkiler alanında doktora derecesine sahiptir. Yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi ve Texas Üniversitesi’nden almıştır. 2006’dan bu yana University of Phoenix-Chicago’da İşletme Okulu kürsüsü olarak görev yapan Pamukçu’nun araştırma alanları arasında Uluslararası Ekonomi Politik, Çevre Ekonomi ve Siyaseti çalışmaları, sınırlar ötesi su anlaşmazlıkları ile İklim Değişikliği vardır. Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD)’nde çalışırken diğer projelerin yanında Avrupa Birliği tarafından desteklenen toplum geliştirme projelerini yönetmiştir. Su kaynaklarının verimli kullanımı, suyun özelleştirilmesi ve ticareti, uluslararası iklim değişikliği pazarlıkları ile şehirlerin iklim değişikliği değişim planlarıyla ilgili yayınları mevcuttur.

                                                                                          BARBARA PUSCH

                                                                                          Dr. Barbara Pusch Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nde Mercator-IPS Fellow olarak görev yapmaktadır. Viyana Üniversitesinde Sosyoloji, Türkoloji, Felsefe ve Etnoloji okumuştur. Doktora tezini Türkiye’deki Yeşil Hareket üzerine tamamlamış ve doktora sonrası çalışmalarında ise Türkiye’deki Müslüman kadınlar üzerine yoğunlaşmıştır. 1998-2000 yılları arasında Türkiye ve Almanya’da çeşitli uluslararası araştırma projelerine dahil olmuştur. 2000-2001 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitim vermiştir. 2001 yılından 2009 yılına kadar Orient-Institut İstanbul’da Araştırma asistanlığı yapmış ve “Cultural Capital during Migration” (Göç sürecinde Kültürel Sermaye) projesinde yer almıştır. Daha sonrasında, Orient-Institut İstanbul’da Araştırma görevlisi olarak beş yıl boyunca çalışmış ve Viyana Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinde eğitim vermiştir. Çalışmaları Türkiye’ye uluslarası göçün çeşitli yönlerine ve Alman-Türk ulusötesi alanına odaklanmaktadır.

                                                                                            CHRISTOPHE REGNARD

                                                                                            Christophe Régnard, Paris Temyiz Mahkemesi Hakimi. Régnard, Ekim 2016’den beri Uluslararası Yargıçlar Birliği’nin Başkanıdır. 2012-2016 arasında Avrupa Yargıçlar Birliği’nin de başkanlığını yapan Régnard, 1996’dan beri Fransız yargısı mensubudur. Régnard, Université Paris XI Sceaux (1990), IEJ Paris 2 (1992), ve Université Paris II Panthéon-Assas (1992) mezunu olup 2008-2014 yılları arasında Fransa’nın en büyük hakimler sendikası olan Union Syndicale des Magistrats’ın başkanlığını yapmıştır. Régnard, ayrıca 2015’ten beri Conseil Supérieur de la Magistrature (Fransa Hakimler Yüksek Kurulu) üyesidir.

                                                                                              AYDIN SEZER

                                                                                              Aydın Sezer, Türkiye – Rusya Araştırmaları Merkezi Kurucu Eş Başkanı olup 1983 yılında ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Bundan sonra Kahire Amerikan Üniversitesi’nden 1989’da MBA derecesini ve 1992 yılında GATT Dış Ticaret Diploması’nı almıştır. Sezer, Referans Gazetesi eski köşe yazarı olup TUSİAD Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde Türkiye’nin Komşuluk Politikası isimli kitabın 2 yazarından birisi ve Doğan Kitap tarafından yayınlanan Mavi Düş isimli kitabın yazarıdır.

                                                                                                DANI RODRIK

                                                                                                Prof. Dr. Dani Rodrik Harward Üniversitesi John F. Kennedy Hükümet Çalışmaları Okulu’nda Rafiq Hariri uluslararası siyaset ekonomisi profesörüdür. Uluslararası ekonomi, ekonomik kalkınma ve siyaset ekonomisi alanlarında pek çok yayını bulunmaktadır. Prof. Rodrik, Princeton Üniversitesi’nden yüksek lisans ve doktora derecereine sahiptir. Ayrıca Harvard Üniversitesi’nden A.B. derecesi almıştır. National Bureau of Economic Research, Centre for Economic Policy Research (Londra), Center for Global Development, ve Council on Foreign Relations kuruluşlarına üyedir.

                                                                                                  ERIK JAN ZÜRCHER

                                                                                                  Profesör Erik Jan Zürcher doktora derecesini 1984 yılında Leiden Üniversitesi’nden almıştır. Nijmegen ve Amsterdam Üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmış ve iki ayrı dönemde (1990-1999 arası kıdemli araştırma görevlisi ve 2008-2012 arası genel direktör olarak) International Institute of Social History’de görev almıştır. 1997’den bu yana Leiden Üniversitesi’nde Türkiye çalışmaları profesörü olarak görev alan Erik Jan Zürcher, 2008’den beri Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences üyesi ve 2013’ten bu yana da Stockholm Üniversitesi’nde ziyaretçi profesör olarak görev yapmaktadır. Profesör Zürcher çoğu 20. yüz yıl Türkiye’si üzerine onbir kitabın editörlüğünü ya da yazarlığını yapmıştır. Kendisinin kaleme aldığı Turkey A Modern History (Türkiye’nin Modern Tarihi) kitabı sekiz dile çevrilmiş ve yayınlanmıştır.

                                                                                                    İLHAN UZGEL

                                                                                                    Prof. Dr. İlhan Uzgel, Uludağ Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdikten sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden yüksek lisans derecesini aldı. 1993’te London School of Economics’te doktora teziyle ilgili araştırmalarda bulundu. Jean Monnet bursuyla gittiği Cambridge Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden M. Phil Derecesi alan İlhan Uzgel, 1997’de SBF’de doktora çalışmasını tamamladı. Türkiye Bilimler Akademisi bursuyla American, Fullbright bursuyla da Georgetown üniversitelerinde doktora sonrası araştırmalar yürüttü. Akademik hayata 1988 yılında araştırma görevlisi olarak SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde başlayan Uzgel, halen profesör olarak görev yaptığı aynı fakültede Uluslararası İlişkiler Kuramları, Balkanlar, ABD Dış Politikası ve Türk Dış Politikası üzerine ders ve seminerler vermektedir.

                                                                                                      ABDÜLLATİF ŞENER

                                                                                                      Doç. Dr. Abdüllatif Şener, Eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. Abdüllatif Şener 1954 Yılında Sivas’ta doğdu. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. İçişleri Bakanlığı ile İş ve İşçi Bulma Kurumunda  memur, Maliye Bakanlığında Vergi  Müfettişi olarak çalıştı. 1986 Yılında Maliye Anabilim Dalında doktor, 1990 Yılında doçent oldu. Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 1991-2007 yılları arasında Milletvekili olan Şener, 1996-1997 yıllarında Maliye Bakanlığı, 2002-2007 yılları arasında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı yaptı. 2007 Seçimlerinde kendi isteği ile Milletvekili adayı olmadı, bir yıl sonra da kurucularından olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti’den) istifa etti. 2009 yılında Türkiye Partisi’ni kurdu, Genel Başkanı olduğu bu partiyi 2012 yılında kapattı. Doç. Dr. Şener’in “Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi,” “Sona Doğru Osmanlı” ve “Osmanlı Maliyesinin Şeffaflaşması” adlı üç kitabı vardır. Ayrıca gazeteci Çiğdem Toker tarafından kaleme alınan “Abdüllatif Şener: Adım da Benimle Beraber Büyüdü” adlı bir biyografisi mevcuttur. Şener çok sayıda bilimsel makale ve konferanslarıyla da tanınmaktadır.

                                                                                                        ELEM EYRİCE TEPECİKLİOĞLU

                                                                                                        Dr. Elem Eyrice Tepeciklioğlu Yaşar Üniversitesi’nde araştırma görevlisidir. Doktora sonrası çalışmalarını Cape Town Üniversitesi Afrika Çalışmaları Merkezi’nde tamamlamıştır. Afrika siyaseti, Türkiye-Afrika ilişkileri, Uluslararası İlişkier eğitimi, Uluslararası İlişkiler ve kolonileşme sonrası teorisi üzerine pek çok makale, kitap bölümü ve konferans sunumu olan Dr. Eyrice Tepeciklioğlu’nun son dönem araştırmaları Güney Afrika özelinde geçiş döneminde (1994-1996 arası) federal prensipler ile uyuşmazlık yönetimi arasındaki ilişkiler üzerinedir.

                                                                                                          MİNA TOKSÖZ

                                                                                                          Dr. Mina Toksöz Gelişmekte Olan Piyasalar ve Risk Danışmanlığı yapmaktadır. Yatırın bankacılığı alanında 15 yıllık tecrübesi olan Toksöz son olarak, Standard Bank’ta Ülke Risk Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bunun öncesinde The Economist Group’a ait EUI’da Avrupa ve Ortadoğu üzerine, ayrıca da Ülke Risk Yöneticiliği görevinde çalışmıştır. Halen EUI Ülke Risk Birimi’nin Danışma Kurulu’nda bağımsız direktör olarak çalışmaktadır. Gelişmekte Olan Piyasalar üzerine pek çok yayını bulunan Toksöz, ekonomi alanında doktora derecesini Sussex Universitesi’nden, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’den, ve Altyapı üzerine Yönetici Programı diplomasını da Harvard Üniversitesi’nden almıştır. Dr. Toksöz yakın zamanda Türkiye ve Orta Doğu üzerine Chatham House’da, İngiltere – Türkiye ilişkileri üzerine Avam Kamarası Dış Politika Komitesi’nde; Ülke Riski üzerine de Manchester İşletme Okulu’nda düzenli konuşmacı olarak görev almıştır.

                                                                                                            ÖMER TEKDEMİR

                                                                                                            Dr. Ömer Tekdemir Coventry Üniversitesi Centre for Trust, Peace and Social Relations’da (Güven, Barış ve Sosyal İlişkiler Merkezi) ziyaretçi olarak araştırma görevlisidir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler doktorasını School of Government and International Affairs and Ustinov College, Durham Üniversitesi’nde aldıktan sonra ziyaretçi olarak Durham Business School, Durham Üniversitesi’nin Ekonomi Politik bölümünde çalışmıştır. Ayrıca, kendisi Centre for the Study of Democracy, Westminster Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Çağdaş Siyasi Teori bölümünde masterını tamamlamıştır. Araştırma alanları AB, Orta Doğu ve Türkiye’de uluslarası ilişkiler teorisi, ekonomi politik, siyaset teorisi, kritik yaklaşım, söylem analizi, demokrasi, populism, kimlik, vatandaşlık, çatışma ve barış çalışmalarını kapsamaktadır. Kendisi şu anda The Political Economy of Kurdish Political Identity isimli kitabı üzerinde çalışmaktadır.

                                                                                                              MELTEM İNCE YENİLMEZ

                                                                                                              Doç. Dr. Meltem İnce Yenilmez Yaşar Üniversitesi Ekonomi bölümünde öğretim üyesidir. Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimlerini Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, doktora öğrenimini ise Afyon Kocatepe Üniversitesinde tamamlamıştır. Cambridge Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktora sonrası araştırmalarını yapmıştır. Şu anda California Üniversitesi, Berkeley’de misafir araştırmacı olarak bulunmaktadır. Araştırma yaptığı alanlar cinsiyet ekonomisi, calışma ekonomisi, işgücü ve istihdam, mesleki ayrımcılık ve kadın güçlendirilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. “Türkiye ve Amerika’da kadın güçlendirilmesi ve karşılaştıkları zorluklar” adlı kitabı üzerinde çalışmaktadır.

                                                                                                                CÜNEYT ÜLSEVER

                                                                                                                Dr. Cüneyt Ülsever, Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını The Johns Hopkins Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler ve Colombia Üniversitesi’nde iktisat alanında tamamladı. 1978-1983 yıllarında Harvard Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları Ekonomisi konusunda doktora yaptı. 1983-97 yıllarında çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerinde bulunan Ülsever, 1997 yılından beri yıllarında danışmanlık, yazarlık ve köşe yazarlığı yapmaktadır. Hürriyet Gazetesi, Daily News Gazetesi gibi önemli basın kuruluşlarda görev alan Ülsever’in ayrıca 17 yayınlanmış kitabı bulunmaktadır. Dr. Ülsever halen Yurt Gazetesi’nde köşe yazarlığı görevini sürdürmektedir. 

                                                                                                                  ERİNÇ YELDAN

                                                                                                                  Prof. Dr. Erinç Yeldan doktora derecesini University of Minnesota’dan aldı. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’ne 1998 yılında katıldı. 1998 ile 2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü başkanlığını yürüttü. 1994-1995 yıllarında University of Minnesota’da misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Daha sonra Washington’daki Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü’nde misafir araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2007-2008 yıllarında University of Massachusetts’te Fulbright akademisyeni olarak çalıştı. Prof. Yeldan, 2012 yılında Yaşar Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı olarak görev çalışmaya başladı. Prof. Yeldan’ın yakın dönem çalışmaları kalkınma makroekonomisi ile deneysel, dinamik denklem modellemelerinin Türkiye ekonomis üzerine uygulamaları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Prof. Yeldan, Yeni Delhi’deki Uluslararası Kalkınma Ekonomisi Araştırmacıları kuruluşunun yönetim kurulunda yer almaktadır. 1998 yılında TÜBA’nın ‘Genç Akademisyen Ödülü’ne layık görülmüştür. Avrupa Ekonomik Araştırmalar Birliği tarafından En İyi 500 Ekonomist arasında gösterilmektedir.

                                                                                                                    İBRAHİM SİRKECİ

                                                                                                                    Prof. Dr. İbrahim Sirkeci 2005 yılından bu yana Londra Regent’s Universitesi’nde Ulusötesi Çalışmalar ve Pazarlama Profesörü olarak çalışmaktadır. Sirkeci aynı zamanda Regent’s Ulusötesi Araştırmalar Merkezi’nin direktörlüğünü yapmaktadır. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu olan İbrahim Sirkeci, doktorasını 2002 yılında Sheffield Üniversitesi’nde Coğrafya bölümünde tamamladı. Regent’s Üniversitesi’ne katılmadan önce Bristol Üniversitesi, Vatandaşlık ve Etnisite Çalışmaları Merkezinde çalıştı. Araştırmaları Dünya Bankası, Avrupa Birliği, ve çeşitli kamu kurumları tarafından desteklenen Prof Sirkeci  etnik çatışma, azınlıklar, göç, transnasyonal ilişkiler, işçi dövizleri, segmentasyon, segregasyon ve transnasyonal pazarlama konularında çalışmaktadır. Migration Letters, Transnational Marketing Journal ve ‘Kurdish Studies’ dergilerinin kurucu ve yönetici editörüdür.

                                                                                                                     Facebooktwitterlinkedinmail