The Logic of de-Ba’athification of Iraq: Reconstruction or Destruction?

The Logic of de-Ba’athification of Iraq: Reconstruction or Destruction?

The Logic of de-Ba’athification of Iraq: Reconstruction or Destruction?[1] Abstract How do states deal with the legacies of former regimes and their functionaries as they...

İslam ve Modernlik: 1980’lere Kadar Türkiye’nin Durumu

İslam ve Modernlik: 1980’lere Kadar Türkiye’nin Durumu

İslam ve Modernlik: 1980’lere Kadar Türkiye’nin Durumu I. Giriş: İslam ve Modernlikle İlgili Kavramlar Modernleşme sürecinin anahtarı sosyal değişikliktir. Gelişen ülkelerin modern olabilmelerinde, sosyal değişikliğin...

Meşruiyet ve Yasallığın Ötesinde Erdoğan’ın Türkiye’si

Meşruiyet ve Yasallığın Ötesinde Erdoğan’ın Türkiye’si

  Meşruiyet ve Yasallığın Ötesinde Erdoğan’ın Türkiye’si [1] Özet Bu yazı, Recep Tayyip Erdoğan’ın siyaset ve siyasal düzen anlayışını, sıklıkla kullandığı iki deyişin analizi üzerinden...

Türk Siyasal Hayatında Kadınlar: Görünmez El’den Görünür Kimliklere

Türk Siyasal Hayatında Kadınlar: Görünmez El’den Görünür Kimliklere

Türk Siyasal Hayatında Kadınlar: Görünmez El’den Görünür Kimliklere Özet Kadınların oy veremedikleri, yüksek öğretime katılamadıkları, kamuya açık alanlarda konuşamadıkları ve ekonomik, sosyal ve siyasal bir...

Anlaşmalı Olarak Devredilmiş Erkeklik Özellikleri: Ürdün’deki Iraklı Mültecilerin Durumu

Anlaşmalı Olarak Devredilmiş Erkeklik Özellikleri: Ürdün’deki Iraklı Mültecilerin Durumu

Anlaşmalı Olarak Devredilmiş Erkeklik Özellikleri: Ürdün’deki Iraklı Mültecilerin Durumu Giriş Bu makalede, sözde ‘özgürleşme’ savaşının ardından, Ürdün’deki Irak’lı mülteci erkeklerin erkeklik özelliklerini tartışacağım. Siyasal, ekonomik...

BMGK 1325’ten 15 Yıl Sonra: Kadınlar, Barış ve Güvenlik

BMGK 1325’ten 15 Yıl Sonra: Kadınlar, Barış ve Güvenlik

*Kaynak: Pewee Flomoku ©  BMGK 1325’ten 15 Yıl Sonra: Kadınlar, Barış ve Güvenlik Özet Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)’ nin,  BMGK 1325 sayılı kararının ardından 15 yıl...

İngiltere’de ve Fransa’da İslam’ın Siyasallaşması

İngiltere’de ve Fransa’da İslam’ın Siyasallaşması

İngiltere’de ve Fransa’da İslam’ın Siyasallaşması  Özet Avrupa Parlamentosu seçimleri sonucunda AB’ye şüphe ile bakan (Euro-septik), göç ve göçmen karşıtı, aşırı sağ partiler tarihlerinde ilk defa...

Türkiye’nin Yeni Yolu: Seçimlere Dayalı Otoriterizmin Yükselişi

Türkiye’nin Yeni Yolu: Seçimlere Dayalı Otoriterizmin Yükselişi

  Türkiye’nin Yeni Yolu: Seçimlere Dayalı Otoriterizmin Yükselişi Özet Bu makale Türkiye’deki mevcut siyasal rejimin özelliklerini inceleyerek rejimi demokrasi-otokrasi spektrumunda sınıflandırabilmeyi amaçlamaktadɪr. Levitsky ve Way’in...

Türkiye’nin Güç Oyunu: Yerel Askeri Sanayinin Yaratılması ve Neo-Osmanlı Taarruzu

Türkiye’nin Güç Oyunu: Yerel Askeri Sanayinin Yaratılması ve Neo-Osmanlı Taarruzu

Türkiye’nin Güç Oyunu: Yerel Askeri Sanayinin Yaratılması ve Neo-Osmanlı Taarruzu* Özet Bu çalışma Türkiye’nin yeni gelişen yerli askeri sanayisini ve Türk dış politikasında gelecekte meydana...

Orta Doğu’da Kutupluluk, Kutuplaşma ve Demokrasi

Orta Doğu’da Kutupluluk, Kutuplaşma ve Demokrasi

 Orta Doğu’da Kutupluluk, Kutuplaşma ve Demokrasi Özet Demokrasinin sistemsel belirleyiciliğini inceleyen araştırmalar temel olarak sistemsel çatışma, küresel toplumun gücü, uluslararası kuruluşlar ve demokratik komşuların etkisine...