İslam ve Modernlik: 1980’lere Kadar Türkiye’nin Durumu

İslam ve Modernlik: 1980’lere Kadar Türkiye’nin Durumu

İslam ve Modernlik: 1980’lere Kadar Türkiye’nin Durumu I. Giriş: İslam ve Modernlikle İlgili Kavramlar Modernleşme sürecinin anahtarı sosyal değişikliktir. Gelişen ülkelerin modern olabilmelerinde, sosyal değişikliğin...

Anlaşmalı Olarak Devredilmiş Erkeklik Özellikleri: Ürdün’deki Iraklı Mültecilerin Durumu

Anlaşmalı Olarak Devredilmiş Erkeklik Özellikleri: Ürdün’deki Iraklı Mültecilerin Durumu

Anlaşmalı Olarak Devredilmiş Erkeklik Özellikleri: Ürdün’deki Iraklı Mültecilerin Durumu Giriş Bu makalede, sözde ‘özgürleşme’ savaşının ardından, Ürdün’deki Irak’lı mülteci erkeklerin erkeklik özelliklerini tartışacağım. Siyasal, ekonomik...

BMGK 1325’ten 15 Yıl Sonra: Kadınlar, Barış ve Güvenlik

BMGK 1325’ten 15 Yıl Sonra: Kadınlar, Barış ve Güvenlik

*Kaynak: Pewee Flomoku ©  BMGK 1325’ten 15 Yıl Sonra: Kadınlar, Barış ve Güvenlik Özet Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)’ nin,  BMGK 1325 sayılı kararının ardından 15 yıl...

Türkiye’nin Yeni Yolu: Seçimlere Dayalı Otoriterizmin Yükselişi

Türkiye’nin Yeni Yolu: Seçimlere Dayalı Otoriterizmin Yükselişi

  Türkiye’nin Yeni Yolu: Seçimlere Dayalı Otoriterizmin Yükselişi Özet Bu makale Türkiye’deki mevcut siyasal rejimin özelliklerini inceleyerek rejimi demokrasi-otokrasi spektrumunda sınıflandırabilmeyi amaçlamaktadɪr. Levitsky ve Way’in...

Türkiye’nin Güç Oyunu: Yerel Askeri Sanayinin Yaratılması ve Neo-Osmanlı Taarruzu

Türkiye’nin Güç Oyunu: Yerel Askeri Sanayinin Yaratılması ve Neo-Osmanlı Taarruzu

Türkiye’nin Güç Oyunu: Yerel Askeri Sanayinin Yaratılması ve Neo-Osmanlı Taarruzu* Özet Bu çalışma Türkiye’nin yeni gelişen yerli askeri sanayisini ve Türk dış politikasında gelecekte meydana...

İngiltere’de ve Fransa’da İslam’ın Siyasallaşması

İngiltere’de ve Fransa’da İslam’ın Siyasallaşması

İngiltere’de ve Fransa’da İslam’ın Siyasallaşması  Özet Avrupa Parlamentosu seçimleri sonucunda AB’ye şüphe ile bakan (Euro-septik), göç ve göçmen karşıtı, aşırı sağ partiler tarihlerinde ilk defa...

Orta Doğu’da Kutupluluk, Kutuplaşma ve Demokrasi

Orta Doğu’da Kutupluluk, Kutuplaşma ve Demokrasi

 Orta Doğu’da Kutupluluk, Kutuplaşma ve Demokrasi Özet Demokrasinin sistemsel belirleyiciliğini inceleyen araştırmalar temel olarak sistemsel çatışma, küresel toplumun gücü, uluslararası kuruluşlar ve demokratik komşuların etkisine...

İstanbul’daki Suriyeli Mültecilerin Korunmasızlıkları Üzerine Bir Değerlendirme

İstanbul’daki Suriyeli Mültecilerin Korunmasızlıkları Üzerine Bir Değerlendirme

*Kaynak: Sertan Sanderson / DW © İstanbul’daki Suriyeli Mültecilerin Korunmasızlıkları Üzerine Bir Değerlendirme Son rakamlara göre, İstanbul Suriyeli mültecilere sayıca en fazla ev sahipliği yapan...

Practice of Stateless Democracy, Kobani: PYD, ISIS and Turkey

Practice of Stateless Democracy, Kobani: PYD, ISIS and Turkey

Practice of Stateless Democracy, Kobani: PYD[1], ISIS[2] and Turkey Abstract The Kurdish city of Kobani, about which nobody except the Kurds knew anything until recently,...

Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarının Doğuşunu Hazırlayan Dinamikler (1980 – 2002)

Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarının Doğuşunu Hazırlayan Dinamikler (1980 – 2002)

  Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarının Doğuşunu Hazırlayan Dinamikler (1980 – 2002) Özet Bu çalışmada, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının doğuşunu hazırlayan gelişmelerin çözümlenmesine...