Demokrasi ve Eurozone Mali Paktı: Birbirleri ile uyumlu mu?

Demokrasi ve Eurozone Mali Paktı: Birbirleri ile uyumlu mu?

The Federal Trust, the Konrad Adenauer Foundation ve the Global Policy Institute’un ortaklaşa düzenleyeceği ‘Democracy and the Eurozone’s Fiscal Pact:  Are They Compatible?’ (Demokrasi ve...

Barış ve Çatışma Yönetimi Ankara Konferansı

Barış ve Çatışma Yönetimi Ankara Konferansı

Institute for Cultural Diplomacy’nin düzenlediği “The Ankara Conference on Peacebuilding & Conflict Resolution: Using Cultural Diplomacy as a Tool to Build Sustainable Peace” (Barış ve...

GLODEM Dış Politika Konferansı

GLODEM Dış Politika Konferansı

“Turkish American Relations in A Volatile Region – Challenges and Opportunities” (İstikrarsız Bir Bölgede Turkiye-ABD İlişkileri – Zorluklar ve Fırsatlar) konferansına dikkatinizi çekmek istiyoruz. Tarih:...

Profesör Paul Gilroy’un Britanya’da Irk Siyaseti Üzerine Konuşması

Profesör Paul Gilroy’un Britanya’da Irk Siyaseti Üzerine Konuşması

London School of Economics and Political Science (LSE) Sosyoloji Departmanı ve ‘Identitites’ dergisinin düzenlediği Profesör Paul Gilroy’un Britanya’da zombi çok kültürlüğü ve ırk siyaseti üzerine...

Çağdaş Türkiye üzerine Doktora Tezi Yarışması

Çağdaş Türkiye üzerine Doktora Tezi Yarışması

London School of Economics and Political Science (LSE) Çağdaş Türkiye Çalışmaları Kürsüsü’nün düzenlediği, çağdaş Türkiye üzerine tamamlanmış doktora tezi yarışmasına dikkatinizi çekmek istiyoruz. Kürsü’nün duyurusunda,...