KONFERANS ÇAĞRISI: İmparatorluk, Sermaye ve Ulusötesi Direniş: Felsefi ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar – Uygulamalı Felsefe, Siyaset ve Etik Merkezi (Centre for Applied Philosophy, Politics and Ethics) (CAPPE) – University of Brighton

KONFERANS ÇAĞRISI: İmparatorluk, Sermaye ve Ulusötesi Direniş: Felsefi ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar – Uygulamalı Felsefe, Siyaset ve Etik Merkezi (Centre for Applied Philosophy, Politics and Ethics) (CAPPE) – University of Brighton

13 Eylül 2017 – 15 Eylül 2017

Bu konferans, sömürge sonrası dünya bağlamında kurumsal, neoliberal ve devlet iktidarına karşı direnişin son biçimlerini ele almaktadır.

Brighton Üniversitesi’ndeki Uygulamalı Felsefe, Siyaset ve Etik Merkezi; felsefe, siyaset, etik, alan çalışmaları, küresel etik, ve coğrafya, kültürel ve eleştirel teori gibi alanların herhangi bir yönü ile ilgili disiplinlerarası makaleleri memnuniyetle karşılamaktadır.

Gereklilikler

Olası temalar şu şekildedir:

  • Siyasi eylem nedir? Neler politik direniş olarak sayılabilir?
  • Siyaset felsefesi ve/ ya da siyasetle ilgili siyasi olan nedir?
  • Günümüz dünyasında ‘devlet’, ‘imparatorluk’ ve ‘sermaye’ kavramlarını nasıl anlamalıyız?
  • Devlet ile kurum arasındaki değişen ilişki vatandaşlık anlayışını nasıl etkiler?
  • Kurumsal ve disiplinel güç arasındaki ilişkiler nelerdir?
  • Neo-liberal konjonktürde fark yaratma meselesi nedir?
  • Sınırlar
  • ‘Sömürgeciliği’ yeniden düşünmek
  • Trump, Brexit ve Haklar: direnişin yeniden düzenlenmesinin sonuçları.

Son başvuru tarihi

30 Haziran 2017

Daha fazla bilgi için

Daha fazla bilgi için lütfen bakınız.

Facebooktwitterlinkedinmail

Yorumlar

Loading Facebook Comments ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.