KONFERANS ÇAĞRISI: İmparatorluk, Sermaye ve Ulusötesi Direniş: Felsefi ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar – Uygulamalı Felsefe, Siyaset ve Etik Merkezi (Centre for Applied Philosophy, Politics and Ethics) (CAPPE) – University of Brighton

 

KONFERANS ÇAĞRISI: İmparatorluk, Sermaye ve Ulusötesi Direniş: Felsefi ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar – Uygulamalı Felsefe, Siyaset ve Etik Merkezi (Centre for Applied Philosophy, Politics and Ethics) (CAPPE) – University of Brighton

13 Eylül 2017 – 15 Eylül 2017

Bu konferans, sömürge sonrası dünya bağlamında kurumsal, neoliberal ve devlet iktidarına karşı direnişin son biçimlerini ele almaktadır.

Brighton Üniversitesi’ndeki Uygulamalı Felsefe, Siyaset ve Etik Merkezi; felsefe, siyaset, etik, alan çalışmaları, küresel etik, ve coğrafya, kültürel ve eleştirel teori gibi alanların herhangi bir yönü ile ilgili disiplinlerarası makaleleri memnuniyetle karşılamaktadır.

Gereklilikler

Olası temalar şu şekildedir:

  • Siyasi eylem nedir? Neler politik direniş olarak sayılabilir?
  • Siyaset felsefesi ve/ ya da siyasetle ilgili siyasi olan nedir?
  • Günümüz dünyasında ‘devlet’, ‘imparatorluk’ ve ‘sermaye’ kavramlarını nasıl anlamalıyız?
  • Devlet ile kurum arasındaki değişen ilişki vatandaşlık anlayışını nasıl etkiler?
  • Kurumsal ve disiplinel güç arasındaki ilişkiler nelerdir?
  • Neo-liberal konjonktürde fark yaratma meselesi nedir?
  • Sınırlar
  • ‘Sömürgeciliği’ yeniden düşünmek
  • Trump, Brexit ve Haklar: direnişin yeniden düzenlenmesinin sonuçları.

Son başvuru tarihi

30 Haziran 2017

Daha fazla bilgi için

Daha fazla bilgi için lütfen bakınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

*

*

Dil Seçimi:

Independent Turkey Yayında!
Research Turkey'nin Yeni Organizasyonu
Independent Turkey, günümüz Türkiye'sinin karşılaştığı sosyal, siyasi ve kültürel meselelere değiecek ve düzenli olarak siyasi analizler, haberler ve görüş yazıları yayınlayacaktır.
istanbul escort bayan istanbul escort menü baskı çeşitleri menü baskı fiyatları

Sosyal Medya

Öne Çıkanlar

istanbul escort bayan istanbul escort menü baskı çeşitleri, menü baskı fiyatları