Yazar:Özcan Öğüt, Doktora Öğrencisi, Ankara Üniversitesi & Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Onarılamayan Bir Yara: ‘37. Yılında Maraş Katliamı’

Onarılamayan Bir Yara: ‘37. Yılında Maraş Katliamı’

Onarılamayan Bir Yara: ‘37. Yılında Maraş Katliamı’ Maraş Katliamı 19 Aralık 1978’de Maraş’taki Çiçek sinemasının bombalanmasının ardından ‘bunu Alevi ve solcu komünistler yaptı’ söylentisi üzerine...

Derin Uykudaki Ulus Devletin Kâbusu: ‘Hayalet Kimlik’

Derin Uykudaki Ulus Devletin Kâbusu: ‘Hayalet Kimlik’

Derin Uykudaki Ulus Devletin Kâbusu: ‘Hayalet Kimlik’ Özet Bu makalede ulus-devlet çerçevesinde tek bir kimliğin egemenliğinin devam ettiği ülkelerde, baskın toplumun dışında kalanlara karşın oluşan...

Medeniyetler İttifakının Çöküşü:  ‘Bir Ütopyanın İslami Hegemonya’ya Dönüşümü’

Medeniyetler İttifakının Çöküşü: ‘Bir Ütopyanın İslami Hegemonya’ya Dönüşümü’

Medeniyetler İttifakının Çöküşü: ‘Bir Ütopyanın İslami Hegemonya’ya Dönüşümü’  Önsöz[1] Bu makalede, köktendinci İslamcı örgütlerin terör saldırılarıyla Batı ile İslam dünyası arasındaki gerilen ilişkilerin ardından, ‘Medeniyetler...

Ulemanın Asimilasyon Modeli: ‘Makbul Alevilik’

Ulemanın Asimilasyon Modeli: ‘Makbul Alevilik’

 Ulemanın Asimilasyon Modeli: ‘Makbul Alevilik’ Özet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin cemevlerinin Türkiye’de ayrımcılığa uğradığına dair aldığı tarihi karar, Aleviliğin tamamen yok sayılan durumuna uluslararası kamuoyunun...