Yazar:Mehmet Torun, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Üyesi

İş Kazaları ve Toplumsal Sonuçları

İş Kazaları ve Toplumsal Sonuçları

İş Kazaları ve Toplumsal Sonuçları Hızlı teknolojik gelişmeler bir yandan insanlığın refahına hizmet ederken, öte yandan insan hayatı ve çevre için tehlikeleri de beraberinde getirmektedir....