Siyasi partiler, karmaşık ve çok yönlü olmalarıyla beraber teknik ve yönetimsel yetkinlik gerektirirler. Bu, Mısır bağlamında oldukça ihmal edilmiş bir şeydir. Mısır’daki siyasi partilerin nasıl olduğu ile ilgili belirli bir görüş oluşmamış gibi görünmektedir. Peki, bir siyasi partiyi oluşturan nedir? Şu şekilde özetlenebilir: İlk olarak, siyasi partiler belli ideolojik bakış açılarını oluşturmayı ve yaymayı hedeflerler. İkinci olarak, siyasi eğitimi olanaklı kılmayı ve hem parti üyelerinin hem de destek veren seçmenlerin siyasi katılımını teşvik etmeyi amaçlarlar. Üçüncü olarak, siyasi partiler, ayrılabilir siyasalar geliştirmeyi ve, ister güçlü bir muhalefet, ister iktidar için seçilmiş olsunlar, bu siyasaları siyasi bir platformda yürütmeyi hedeflerler. Dördüncü olarak, siyasi partiler yerel, ulusal ve bölgesel seviyedeki siyasi seçim süreçlerinde çok önemli roller oynarlar. Beşinci olarak, bu örgütler, özellikle seçimleri kazanmak istiyorlarsa, çıkarları bir araya toplama ve yönetmenin yollarını bulma gereksinimindedirler. Altıncı olarak, siyasi partiler çatışmanın barışçıl çözümleriyle ilgili usul ve yöntemler sundukları için bu çatışmaların kurumsallaşmasında önemli rol alırlar (Haggar, 2012).

devamı için tıklayınız..


Yorumlar

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.