Research and Policy on Turkey – Amaçlar ve Kapsam

Research & Policy on Turkey İngilizce dilinde Türkiye üzerine kanıta dayalı analizin artan ihtiyacına cevap verme amacıyla Türkiye Politika ve Araştırma Merkezi’nin (Research Turkey) akademik dergisi olarak hizmet vermektedir. Research & Policy on Turkey yılda iki kez  yayınlanan çift-kör hakemli bilimsel dergidir.

Derginin misyonu, kaliteli bilimsel makalelerin ve araştırmaların yayınlaması için bir platform oluşturarak çağdaş Türkiye’yi anlamaya akademik olarak katkıda bulunan yenilikçi yaklaşımları yansıtmaktır. Research & Policy on Turkey  küresel bağlamda çağdaş Türkiye’ye dair daha kapsamlı ve çok boyutlu bir anlayış sağlayabilmek için Türkiye çalışmalarında teorik, metodolojik ve ampirik çoğulculuğa adanmıştır. Dergi, çağdaş Türkiye’ye dair sosyal, ekonomik, politik ve kültürel olayların bilimsel tartışmaları için araştırma ve bilgi paylaşımına entelektüel bir forum sağlamaktadır.

Dergi, farklı sosyal bilim disiplinlerinden makalelere açıktır. Siyaset bilimi, tarih, kamu politikası, ekonomi, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, toplumsal cinsiyet çalışmaları, antropoloji, Avrupa çalışmaları ve alan çalışmaları gibi disiplinler bunun bir örneği olmakla birlikte sadece bu disiplinlerle kısıtlı değildir. Bunun yanı sıra dergi, disiplinler arası ve çok disiplinli perspektiften yazılan makalelere de yer verir.

1. Cilt
2. Cilt
Danışma Kurulu
Editör Kurulu

Facebooktwitterlinkedinmail